Deklaracja CEEB - jak prawidłowo złożyć wniosek online? Jeśli nadal nie zgłosiłeś, czym ogrzewasz dom, trzeba to jak najszybciej zrobić. Ostateczny termin to 30 czerwca 2022 roku. W razie niezłożenia deklaracji grozi grzywny w wysokości nawet 5 tysięcy złotych. W materiale opisujemy wypełnienie deklaracji krok po kroku, najczęstsze pytania oraz załączamy prawidłowo wypełnioną deklarację CEEB [WZÓR].

Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to nowy obowiązek składania deklaracji przez mieszkańców. Proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach ruszył od 1 lipca 2021 r. Oznacza to, że każdy właściciel / zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza.

Stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wykonywany przez poszczególne gminy. Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jak i gdzie można wypełnić deklarację w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)?

– samemu bez wychodzenia z domu w postaci deklaracji on-line – wystarczy mieć profil zaufany lub e-dowód;

– wypełnioną wysłać pocztą;

– osobiście w urzędzie gminy

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - najważniejsze informacje:

– deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca

– deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

– na złożenie deklaracji właściciele/ zarządcy istniejących budynków mają 12 miesięcy od 1 lipca 2021 roku, czyli do dnia 30 czerwca 2022 r., dla budynków nowopowstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej,

– w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku.

Jakie są kary za niezłożenie deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)?

Niezłożenie deklaracji w terminie naraża właściciela/zarządcę budynku na sankcje karne wprowadzone w art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Dotyczy to również konieczności złożenia nowej deklaracji po zmianie źródła ciepła. W przypadku niezłożenia deklaracji kara może wynieść od 500 zł do nawet 5000 zł. Ustawa wprowadza także sankcje karne. Zanim jednak odpowiedni organ samorządu przystąpi do wymierzenia kary, osoba, która nie złożyła deklaracji może ją złożyć w ramach czynnego żalu.

Jak prawidłowo wypełnić deklarację CEEB krok po kroku

Z wykorzystaniem formy elektronicznej możesz złożyć każdy rodzaj deklaracji:

1. Deklarację A - dotyczącą źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych;

2. Deklarację B - dotyczącą źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych.

Krok 1 - Logowanie:

Wystarczy wejść na stronę www.ceeb.gov.pl i wybrać opcję „Zaloguj się przez Węzeł Krajowy, aby złożyć deklarację”.

Krok 2 – uwierzytelnienie

Uwierzytelnij swoją tożsamość za pośrednictwem login.gov.pl : Profilem Zaufanym, eDowodem lub za pośrednictwem mojeID systemu banku.

Po zalogowaniu do aplikacji dostępne są dwie zakładki:

1. Budynki (gdzie możesz dodać, edytować i usunąć budynek, którego dotyczy

deklaracja, dodać i złożyć deklaracje);

2. Deklaracje (gdzie możesz dowolnie filtrować wypełnione przez Ciebie deklaracje,

edytować, pobrać plik PDF oraz dodać i złożyć deklaracje).

Jak złożyć deklarację online?

Deklaracje można złożyć na dwa sposoby:

- rozpoczynając od dodania budynku w zakładce Budynki

- poprzez dodanie deklaracji w zakładce Deklaracje

W tym poradniku opiszemy złożenie deklaracji poprzez dodanie budynku w zakładce Budynki. Zakładka Deklaracje zostanie opisana pod koniec artykułu.

Dodawanie budynku w deklaracji CEEB:

1. Dodaj budynek, którego dotyczy deklaracja. Wybierz opcję „+ Dodaj Budynek”, która znajduje się w górnej części ekranu.

2. Uzupełnij wyświetloną metrykę budynku. W tym celu skorzystaj z automatycznej bazy adresowej.

Jeżeli nie znalazłeś swojej ulicy lub budynku – dopisz je ręcznie – zaznacz odpowiedni checkbox i uzupełnij wymagane pola. Gdy wszystkie dane zostały uzupełnione kliknij „Dodaj budynek” i przejdź do kolejnego kroku. Pamiętaj! Aby prawidłowo dodać budynek, wszystkie pola muszą zostać wypełnione!

Dodany budynek jest widoczny w panelu głównym w zakładce Budynki.

Do dodanego budynku możesz:

- dodać Deklaracje A (jeżeli dotyczy budynku mieszkalnego);

- dodać Deklaracje B (jeżeli dotyczy budynku niemieszkalnego).

Dla jednego budynku można złożyć dowolną liczbę deklaracji, a także dołączyć zarówno Deklarację A jak i Deklarację B. Na karcie dodanego budynku widać zarówno adres dodanego budynku, jak i informacje dotyczące liczby złożonych deklaracji.

Deklaracja CEEB - co należy zaznaczyć?

W zakładce Budynki znajdź budynek, dla którego chcesz złożyć deklaracje. Rozwiń dostępne akcje dla budynku i wybierz opcję „Dodaj Deklarację A”. Następnie należy wypełnić deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. W pierwszej kolejności, trzeba określić, czy deklaracja dotyczy źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego po 1 lipca 2021. Jeżeli składasz deklarację dla budynku, dla którego określasz kilka źródeł ciepła i spalania paliw, a chociażby jedno z nich zostało uruchomione po 1.07.2021 r. – zaznacz to.

Parametry budynku

Następnie należy określić parametry budynku (rodzaj budynku, a także, czy deklaracja dotyczy wszystkich, czy wybranych lokali) i wybrać opcję „Przejdź dalej”.

Źródła ciepła

Należy też określić, czy wybrane źródło ciepła jest eksploatowane, a także jaka jest jego funkcja. W każdej chwili możesz usunąć wybrane źródło ciepła poprzez wybór opcji „Usuń źródło ciepła”. Jeżeli chcesz dodać kolejne źródło ciepła, wybierz opcję „Dodaj kolejne źródło”. Jeżeli nie posiadasz żadnych innych źródeł ciepła, niż te które określiłeś, wybierz opcję „Przejdź dalej”.

Warto pamiętać, że jeżeli wybierzesz z rozwijanej listy takie źródło ciepła jak - kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa - zostaniesz poproszony o określenie klasy kotła oraz rodzaju stosowanego paliwa. Rodzaj stosowanego paliwa określasz dla wszystkich źródeł ogólnie, bez wskazania, które paliwo przeznaczone jest dla danego kotła.

Dane kontaktowe

W polu „Dane kontaktowe” należy uzupełnij informację, czy składasz deklarację jako właściciel czy zarządca budynku, podaj swoje imię i nazwisko lub nazwę instytucji, a także opcjonalnie telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Określ, czy Twoje dane adresowe są tożsame z adresem budynku/lokalu, którego dotyczy deklaracja. Jeżeli Twoje dane są tożsame z adresem budynku/lokalu to znaczy, że możesz złożyć swoją deklarację. Wybierz opcję „Złóż”. Opcji „Złóż” nie można już cofnąć! Dlatego system zapyta Cię, czy jesteś pewien, że chcesz złożyć swoją deklarację.

Jeżeli dane adresowe nie są tożsame z adresem budynku/lokalu, którego dotyczy deklaracja należy to zaznaczyć i wybrać opcję „Przejdź dalej”, która umożliwi wpisanie nowego adresu. Uzupełnij pola dotyczące danych adresowych. Możesz w tym celu skorzystać z automatycznej bazy adresowej. Jeżeli nie znalazłeś swojej ulicy lub budynku – dopisz je ręcznie – zaznacz odpowiedni checkbox i uzupełnij wymagane pola. Po uzupełnieniu wszystkich pól – możesz złożyć deklarację.

W każdym momencie, możesz zapisać wersję roboczą deklaracji i wrócić do jej wypełnienia w późniejszym terminie. W tym celu wybierz opcję „Zapisz wersję roboczą”. Twoja deklaracja będzie dostępna w zakładce „Deklaracje”.

Składanie deklaracji z poziomu zakładki Deklaracje

Wejdź w zakładkę Deklaracje. Wybierz opcję „+Dodaj Deklaracje”. Określ, czy deklaracja dotyczy budynków/lokali mieszkalnych czy niemieszkalnych. Wybierz adres budynku, dla którego chcesz złożyć deklarację, wybierz opcję „Dodaj deklaracje” i wypełnij ją odpowiednio zgodnie z powyższymi wytycznymi. Aby skorzystać z opcji dodawania deklaracji z poziomu zakładki Deklaracji, musisz wcześniej dodać budynek w zakładce Budynki! W innym wypadku, nie będzie możliwy wybór adresu budynku i tym samym złożenie deklaracji.

Najczęstsze pytania i problemy z deklarację CEEB

GUNB przygotował szereg możliwych problemów jakie mogą napotkać osoby, wypełniające deklaracje. Poniżej trzy naszym zdaniem mogące najczęściej się pojawiać:

Jeżeli dom jest zamieszkały, ale jeszcze nieoddany do użytku, mieszkaniec w deklaracji wpisuje tylko numer działki, bez numeru domu, to jak uzupełnić bazę CEEB w tym zakresie?

Nawet jeżeli budynek nie ma numeru, to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.

Jeśli źródło ciepła znajduje się w jednym budynku i dodatkowo ogrzewa inne budynki to wprowadzamy tylko ten budynek w którym znajduje się źródło ciepła, czy musimy wprowadzić każdy budynek?

Dla każdego budynku (z zastrzeżeniem, że posiadają inne numery porządkowe) należy złożyć odrębną deklarację z uwzględnieniem w jednej deklaracji rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w innych budynkach lokalnej sieci ciepłowniczej.

Czy na nieruchomości na której są dwa budynki mieszkalne z innymi źródłami ciepła składa się 2 deklaracje?

Jeśli budynki te dysponują odrębnymi punktami adresowymi to deklarację należy złożyć indywidualnie dla każdego budynku. Jeżeli nieruchomość ta ma wspólny punkt adresowy można złożyć jedna deklarację dla tych budynków.

Więcej przykładowych problemów i odpowiedzi GUNB znajduje się pod tym adresem.

pdf icon Prawidłowo wypełniona deklaracja CEEB - wzór
pobierz plik

Deklaracja złożona – co dalej?

Jeżeli deklaracja została złożona, system poinformuję Cię o tym, wyświetlając komunikat o sukcesie, a Twoja deklaracja otrzyma status „złożona”. Informacje o statusie Twoich deklaracji, znajdziesz w zakładce Deklaracje. Można też pobrać plik PDF, w którym znajdują się wszystkie uzupełnione przez Ciebie informacje. Aby pobrać plik PDF, wejdź w zakładkę Deklaracje, odszukaj deklarację, dla której chcesz wygenerować plik PDF i pobierz PDF.

Na koniec warto się wylogować, a jeśli w trakcie wypełniani deklaracji pojawią się problemy, można skontaktować się z Wydział ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków GUNB.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakładce CEEB.

Źródło: GUNB, własne, Urząd Gminy Piaseczno