Dwa tygodnie temu opublikowaliśmy w dodatku Samorząd i Administracja artykuł „Sprawdzać prawo do podwyższonego dodatku osłonowego czy nie” autorstwa mec. Mateusza Karciarza. Autor dowodził w nim, że urzędnicy, choć mają wgląd do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), to nie mogą przetwarzać danych w niej zawartych. By ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości samorządowców, poprosiliśmy jeszcze o wyjaśnienia UODO. I właśnie je otrzymaliśmy. Potwierdzają one tezę naszego autora, że obecnie nie ma rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych z CEEB na potrzeby ośrodków pomocy społecznej lub centrów usług społecznych czy włodarzy. A w związku z tym przepisy, które dają im takie prawo, także jeszcze nie obowiązują. Urząd przypomiał ponadto, że administratorzy mogą przetwarzać dane tylko w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji określonego celu, w jakim te dane są pozyskiwane.