Taki jest jeden z postulatów przekazanych przez organizację w toku konsultacji projektu ustawy, który przewiduje możliwość budowy domów do 70 mkw. oraz maksymalnej powierzchni użytkowej do 90 mkw. bez kierownika budowy i pozwolenia na budowę. Propozycja składa się na Polski Ład.
BCC uważa też, że sposób sformułowania przepisu, zgodnie z którym jeden dom miałby przypadać na minimum 1000 mkw. działki – wbrew intencji projektodawcy – pozwoli wznosić osiedla domów jednorodzinnych na minimalnej wielkości terenach. Zdaniem BCC należy ten przepis doprecyzować.