Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zamierza uruchomić Fundusz Mieszkań na Wynajem w formie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, który będzie zarządzał nieruchomości na wynajem dla klientów detalicznych. Docelowo fundusz będzie dysponował kwotą 5 mld zł na zakup co najmniej 20 tys. mieszkań. BGK liczy, że pierwsze mieszkania będą wynajmowane już od I kw. 2014 r., poinformowali przedstawiciele BGK i Ministerstwa Finansów.

"Główny cel tego programu to zwiększenie i ułatwienie mobilności wśród młodych ludzi poszukujących pracy. To ma być fundusz działający na zasadach rynkowych w formie FIZ Aktywów Niepublicznych. Docelowa kwota funduszu to 5 mld zł. Zakładamy, że w ciągu 4 lat fundusz przyczyni się do budowy 20 tys. mieszkań" - powiedział wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

Fundusz będzie zasilany środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie dokapitalizowany zarówno w formie akcji, jak i obligacji Skarbu Państwa. BGK będzie otrzymywać wypracowany przez fundusz zysk. Nadzór nad funduszem będzie pełnić Komisja Nadzoru Finansowego.

"Podmiotem zarządzającym zasobami FIZ AN będzie spółka zależna BGK, która obecnie ma roboczą nazwę BGK Nieruchomości, zaś technicznie będzie to TFI - tu jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy będzie to TFI powołane przez BGK czy też wybrane spośród istniejących podmiotów na rynku" - powiedział dyrektor departamentu inwestycji kapitałowych BGK Piotr Kuszewski.

Fundusz byłby właścicielem budynków, a zarządzaniem nieruchomościami zajęłyby się wyspecjalizowane firmy, wybrane w drodze konkursu.

"Zadaniem tego FIZ AN byłoby inwestowanie w całe budynki i wynajmowanie mieszkań. Fundusz, który stworzymy nie ma wyznaczonej daty zakończenia działalności, chcemy czerpać z niego zyski. Chcielibyśmy, by fundusz był samowystarczalny finansowo - nie będzie wymagał dalszych dopłat przy założonej skali działalności" - powiedział Kuszewski.

Dodał, że liczy, iż pierwsze umowy z deweloperami fundusz podpisze na początku przyszłego roku, a wynajem mieszkań rozpocznie się w I kw. 2014 r.

"Chcemy wypełnić lukę pomiędzy czynszem w mieszkaniu komunalnym, a czynszem rynkowego wynajmu. Punktem odniesienia jest dla nas stopa zwrotu na poziomie 4%" - zaznaczył Kuszyński.

BGK ocenia, że obecnie na rynku jest kilka tysięcy mieszkań gotowych do wynajmu.