Wstępne wyniki narodowego spisu powszechnego wykazały, że 31 marca 2011 r. w Polsce było 13,7 mln mieszkań, co oznacza, że od 2002 r. ich liczba wzrosła o 1,2 mln (o 9,8 proc.) - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Najwięcej mieszkań przybyło w latach 2002-2011 województwach: mazowieckim (o 15,9 proc.), pomorskim (o 15,4 proc.) małopolskim (o 13,0 proc.), wielkopolskim (o 12,1 proc.) i zachodniopomorskim (o 10,3 proc); najmniej w województwach śląskim (o 4,1 proc.) oraz opolskim (o 4,6 proc.).

Połowa nowych mieszkań to bloki mieszkalne

Według stanu na koniec marca ub.r., ponad połowa mieszkań (56,3 proc.) mieściła się w budynkach wielomieszkaniowych, czyli liczących co najmniej trzy mieszkania. Lokale w budynkach jednorodzinnych, czyli 1-2 mieszkaniowych stanowiły 42,4 proc. ogółu. Pozostałe mieszkania mieściły się w innych budynkach, m.in. zbiorowego zakwaterowania, jak hotele pracownicze, internaty, domy pomocy.

Wyniki spisu wykazały, że około 90 proc. mieszkań korzystało z wodociągu, w 84,3 proc. mieszkań była ciepła woda, w 90,5 proc. łazienka, 90,6 proc. ustęp. Centralne ogrzewanie było w 73,4 proc. mieszkań, natomiast gaz z sieci w 54,6 proc.

Według wstępnych danych spisu, 31 marca 2011 roku w Polsce było ok. 6 111 tys. budynków, z czego 97,7 proc. (5 970 tys.) stanowiły budynki mieszkalne - jednorodzinnych było 5 522 tys., wielomieszkaniowych 447 tys., a zbiorowego zakwaterowania 4 tys.