Do rządowego programu dopłat do czynszów dołączyło… pięć gmin. – Gdy powstawał, sygnalizowaliśmy, że to nie jest szczyt naszych marzeń – komentują samorządowcy.
Obowiązujący od stycznia tego roku program „Mieszkanie na start” skierowany jest do najemców nowych mieszkań lub lokali w budynkach poddanych rewitalizacji.
W ramach współpracy inwestorów z gminami dopłaty otrzymują osoby spełniające warunki ustawowe, a za nabór najemców odpowiada gmina. – To ona, w uzgodnieniu z inwestorem, wskazuje, które lokale mieszkalne są objęte dopłatami – informuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).