Ani deweloperzy, ani spółdzielnie mieszkaniowe nie dopłacą milionów do uwłaszczenia.
Nowe przepisy przewidują, że spółdzielnia mieszkaniowa, inwestor czy inna firma dotychczas posiadająca w użytkowaniu wieczystym grunty, na których znajdują się lokale użytkowe, uzyska możliwość złożenia w ciągu trzech miesięcy oświadczenia o zamiarze rozłożenia opłat przekształceniowych na okres dłuższy niż 20 lat.
W przypadku nieruchomości, dla których stawka za użytkowanie wieczyste wynosiła dotychczas 1 proc., właściciel będzie mógł rozciągnąć płatności na 99 lat, w przypadku 3-procentowej stawki – 33 lata, a 2-procentowej – 50 lat. Jeśli stosowne oświadczenie nie zostanie złożone po 1 stycznia 2019 r., to przedsiębiorca będzie zobowiązany wnieść 20 opłat przekształceniowych oraz sumę nadwyżki od dopuszczalnego limitu pomocy publicznej (200 tys. euro).
Etap legislacyjny
Ustawa przyjęta przez Senat