Sejm uchwalił nowelizację ustawy uwłaszczeniowej, która zmienia zasady wnoszenia opłat za przekształcenie przez deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe i innych przedsiębiorców. Korekta przepisów ma wyeliminować ryzyko poniesienia przez nich kosztów wynikających z przekroczenia dozwolonego limitu pomocy publicznej.
Zgodnie z przejętą nowelizacją każdy przedsiębiorca, który stanąłby przed koniecznością dopłacenia dużych sum do uwłaszczenia, w ciągu trzech miesięcy będzie mógł złożyć oświadczenie o tym, że chce rozłożenia opłat przekształceniowych na okres dłuższy niż 20 lat (taki przewiduje ustawa). I tak w przypadku nieruchomości, dla której stawka za użytkowanie wieczyste wynosiła dotąd 1 proc., czas płatności można rozciągnąć na 99 lat, w przypadku 3-procentowej stawki – 33 lata, a 2-procentowej – 50 lat. Jeśli deweloper po 1 stycznia 2019 r. nie złoży stosownego oświadczenia, to będzie musiał wnieść 20 opłat przekształceniowych oraz kwotę nadwyżki od dopuszczalnego limitu pomocy publicznej (200 tys. euro), tak jak wynika z ustawy.
Nie oznacza to, że inwestor zobowiązany do spłacania przekształcenia gruntu przez 99 lat, wraz ze sprzedażą mieszkań przerzuci te koszty na kupujących. Jako osoba fizyczna taki nabywca będzie płacił normalnie przez 20 lat.
Nowelizacja przyjęta przez Sejm umożliwi też deweloperom szybsze uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego uwłaszczenie, jeśli będzie to związane ze sprzedażą kolejnych lokali. W takiej sytuacji właściwy organ będzie miał 30 dni na wydanie takiego dokumentu (zgodnie z ustawą z urzędu następuje to w terminie 12 miesięcy, a na wniosek właściciela – 4 miesięcy).
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm