Chodzi o zmiany przewidziane w ustawie z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2159). Nowe przepisy pozwolą spadkobiercom nie czekać kolejnych pięciu lat ze zbyciem nieruchomości bez PIT. Pod uwagę będzie bowiem brany okres posiadania nieruchomości przez spadkodawcę. Jeśli ten posiadał np. mieszkanie co najmniej pięć lat, to spadkobierca będzie mógł od razu sprzedać je bez podatku. Dziś musi zaś czekać.

Poprawi się też sytuacja spadkobierców, którzy sprzedadzą odziedziczoną nieruchomość przed upływem pięciu lat. Obecnie płacą podatek niemal od całej uzyskanej ceny. Nowe przepisy pozwolą im na podatkowe koszty. Wolno będzie potrącić wydatki na nabycie (lub wybudowanie) nieruchomości poniesione przez spadkodawcę oraz długi i ciężary spadku.

Pomysłodawcą tych zmian był resort finansów. Teraz są już pewne. Zmienione przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. 

Tygodnik Gazeta Prawna

Tygodnik Gazeta Prawna

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

W rezultacie większość spadkobierców sprzeda mieszkania bez PIT. Wiąże się to jednak ze stratami dla budżetu. Według ministerstwa szacowane zmniejszenie dochodów sektora finansów publicznych w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów wyniesie 123 mln zł.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. PEŁNĄ TREŚĆ PRZECZYTASZ W DZISIEJSZYM WYDANIU DGP >>>>>