Korzystne zasady obejmą wszystkich tych, którzy po 31 grudnia 2018 r. sprzedadzą odziedziczone nieruchomości. Jak zapewniło TGP Ministerstwo Finansów, liczy się data sprzedaży nieruchomości, a nie data jej odziedziczeni.
Chodzi o zmiany przewidziane w ustawie z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2159). Nowe przepisy pozwolą spadkobiercom nie czekać kolejnych pięciu lat ze zbyciem nieruchomości bez PIT. Pod uwagę będzie bowiem brany okres posiadania nieruchomości przez spadkodawcę. Jeśli ten posiadał np. mieszkanie co najmniej pięć lat, to spadkobierca będzie mógł od razu sprzedać je bez podatku. Dziś musi zaś czekać.
Poprawi się też sytuacja spadkobierców, którzy sprzedadzą odziedziczoną nieruchomość przed upływem pięciu lat. Obecnie płacą podatek niemal od całej uzyskanej ceny. Nowe przepisy pozwolą im na podatkowe koszty. Wolno będzie potrącić wydatki na nabycie (lub wybudowanie) nieruchomości poniesione przez spadkodawcę oraz długi i ciężary spadku.