Mimo poprawek Senatu finalnie Sejm opowiedział się za odebraniem rzeczoznawcom majątkowym możliwości ustalania standardów zawodowych. Będzie to robić szef resortu budownictwa. Izba niższa przegłosowała w czwartek wieczorem zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
– Każdy rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest przy wykonywaniu czynności zawodowych stosować prawo, co jest naturalne, oraz m.in. standardy zawodowe. Są one ustalane przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z ministrem infrastruktury i budownictwa. Tymczasem przez niemal 13 lat obowiązywania tego przepisu został uzgodniony tylko jeden standard – przekonywał w Sejmie Tomasz Ławniczak, poseł PiS.
Parlamentarzysta podkreślał, że brak standardów negatywnie wpływa na jakość sporządzanych wycen nieruchomości oraz utrudnia organom administracji publicznej i sądom dokonywanie rzetelnej oceny dowodów, jakimi są operaty szacunkowe.
O tym, że zmiany są konieczne, mówił również sekretarz stanu w resorcie budownictwa Kazimierz Smoliński, wskazując na trudny dotychczasowy dialog ze środowiskiem. Jak zaznaczył, w tej chwili pilną sprawą jest ustalenie standardu związanego z wyceną nieruchomości na potrzeby wywłaszczania pod drogi, gdyż w tej dziedzinie jest dużo nieprawidłowości. Mimo tego organizacje nie potrafią dogadać się z ministrem, a to po ich stronie jest inicjatywa.
Smoliński zadeklarował, że po zmianie przepisów będzie konsultował standardy ze środowiskiem.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta