Pierwsze inwestycje w ramach programu Mieszkanie plus już powstają. Najemcy będą mogli podpisywać umowy najmu z opcją dojścia do własności.

O najem mieszkania wybudowanego w ramach programu Mieszkanie plus będą mogli ubiegać się wszyscy, niezależnie od sytuacji finansowej i rodzinnej. Jeśli liczba chętnych w danej lokalizacji będzie przewyższać liczbę dostępnych mieszkań, będą obowiązywać kryteria pierwszeństwa. Szczegółowe zasady będą ustalane indywidualnie przez inwestorów w zależności od sytuacji panującej w regionie, w którym znajduje się inwestycja. Chodzi m.in. o specyfikę lokalnego rynku nieruchomości, sytuację osobistą i finansową mieszkańców, diagnozowane potrzeby migracji czy uwarunkowania lokalnego rynku pracy.

Kto ma największą szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o Mieszkanie plus? Przede wszystkim rodziny o niższych dochodach, osoby wychowujące co najmniej jedno dziecko, gospodarstwa domowe, których członkowie nie są właścicielami innego mieszkania i nie posiadają spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Zgodnie z założeniami, poziom czynszów w programie Mieszkanie plus ma być niższy niż stawki rynkowe. Za 1 mkw. będziemy płacić od 10 do 20 zł miesięcznie.
Własne mieszkanie+

Mieszkanie wynajmowane w ramach programu Mieszkanie plus będzie można przejąć na własność. Umowa najmu będzie podpisywana na czas oznaczony. W przypadku umowy najmu z opcją dojścia do własności, umowa ta będzie podpisywana na okres co najmniej 25-30 lat, a w wyjątkowych sytuacjach – 15 lat.

W ramach pilotażowych projektów BGK Nieruchomości w Mieszkaniu plus powstaje pierwsze 186 lokali czynszowych w Białej Podlaskiej i 258 w Jarocinie. W Jarocinie klucze do pierwszych mieszkań mają być wręczone najemcom w lutym 2018 r., a w Białej Podlaskiej – w drugim kwartale przyszłego roku. Wstępny nabór wniosków w tym ostatnim mieście ruszył 30 czerwca. Średni czynsz za wynajem mieszkania ma tu wynosić 12,81 zł netto plus 5,12 zł/mkw. opłaty administracyjnej.

„Chcemy wiązać się z naszymi najemcami na długi okres, tym bardziej, że będziemy wdrażać także opcję dojścia do własności, a sami zakładamy horyzont zaangażowania w daną nieruchomość na co najmniej 25 lat, przy czym przewidujemy, że minimalny okres umowy najmu wyniesie 12 miesięcy” – za¬powiada BGK Nieruchomości.
Będziesz mógł sprzedać swoje M

Wciąż trwają prace nad tym, jak dokładnie będą wyglądać zasady przejęcia wynajmowanego mieszkania na własność. Okres spłaty będzie miał wpływ na wysokość czynszu. Po wykupie mieszkanie stanie się własnością najemcy i będzie mógł je sprzedać.

Warunki wypowiedzenia umowy najmu z opcją dojścia do własności oraz zwrotu pieniędzy, jeśli z umowy zrezygnuje najemca planujący przejęcie lokalu na własność i jego opłata za wynajem była podwyższona na poczet tego wykupu, także będą szczegółowo określone.

W przypadku najmu z opcją dojścia do własności przewiduje się możliwość zwrotu wpłaconego przez najemcę kapitału, ale w kwocie nie wyższej niż rynkowa wartość mieszkania po potrąceniu opłat manipulacyjnych. Wpłacony kapitał nie będzie ulegał waloryzacji.

Więcej o programie Mieszkanie plus oraz o innych programach wspierających politykę mieszkaniową w Polsce przeczytasz w poradniku Dziennika Gazety Prawnej we wtorek 4 lipca