Na posiedzeniu rządu przyjęliśmy ustawy, które wprowadzają pierwsze rozwiązania, będące podstawą do wprowadzenia programu Mieszkanie plus - powiedziała w trakcie konferencji prasowej premier Beata Szydło.

Premier na konferencji po posiedzeniu rządu dodała także, że "to wszystko pokazuje, że program, który konsekwentnie realizujemy, ukierunkowany na wsparcie rodzin, aby Polacy mogli godnie żyć, przynosi efekty".

Dodała, że "to są dobre informacje także dla przedsiębiorców, dla rynku pracy. Konsekwentnie te zmiany będziemy dalej wprowadzać i program będziemy realizować".

Rząd we wtorek rozpatrywał dwa projekty ustaw, wnioskowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: ustawę o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.