Prawo bilansowe i uproszczenia w sporządzaniu sprawozdania finansowego to tylko część kwestii jakie wyjaśnia książka „Rachunkowość 2016. Komentarz do ustawy”. Publikacja zawiera obszerny komentarz eksperta do zmian oraz ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości.

Całość wzbogacona o i liczne przykłady i wyjaśnienia. Z opracowania czytelnik dowie się:
• Jakie zmiany wprowadziła Dyrektywa unijna do polskiego prawa bilansowego?
• Na czym polegają uproszczenia w sporządzaniu sprawozdania finansowego
• Czym się różnią uproszczenia w sprawozdawczości od uproszczeń w wycenie aktywów i pasywów?
• Gdzie będą prezentowane od 2016 r. skutki zdarzeń nadzwyczajnych?
• Co to jest jednostka mała i jakie będzie miała przywileje w rachunkowości?
• Które jednostki będą mogły zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych i co będą prowadziły w zamian?
• Co zmieni się w rachunkowości, jeśli jednostka będzie restrukturyzowana?
• Gdzie będą prezentowane udziały i akcje własne?
• Jak nowelizacja uor wpłynęła na kodeks spółek handlowych?
• Kiedy będzie można zrezygnować ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i jakie jednostki ono obejmie?
• Czy nowelizacja uor to rewolucja czy ewolucja?


INFOR Sklep