Czy warto zastosować nowelizację ustawy o rachunkowości już przy sporządzaniu sprawozdań za 2015 r.? Który załącznik do ustawy o rachunkowości powinien stosować? Na te i inne pytania odpowie praktyczny poradnik dla każdej księgowej „Zamknięcie roku 2015. Sprawozdanie finansowe małej i mikro jednostki”.

Opracowanie oparte jest na przykładach i wyjaśnieniach eksperta, m.in. dot. zastosowania zmienionych przepisów ustawy o rachunkowości.

Z opracowania czytelnik dowie się:
• Jak zorganizować prace związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego?
• Czy sprawozdanie jego jednostki powinno zostać zbadane przez biegłego rewidenta?
• Jak wyceniać aktywa i ujmować skutki tej wyceny w rachunku zysków i strat?
• Jak wyceniać pasywa i ujmować skutki tej wyceny w rachunku zysków i strat?
• Jakie informacje należy zaprezentować w Dodatkowych notach i objaśnieniach?
• Jakie obowiązki ciążą na jednostce po sporządzaniu sprawozdania finansowego?
• Na co należy szczególnie zwrócić uwagę, aby sprawozdanie finansowe wiernie i rzetelnie pokazało działalność jednostki


INFOR Sklep

Reklama