W stworzonym we Wrocławiu nowatorską metodą bionicznym mikroczipie będzie można badać zjawiska towarzyszące inwazji nowotworu. To narzędzie, dzięki któremu poznamy odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać przerzuty
Seryjnym mordercą naszych czasów stała się choroba nowotworowa. Choć zostały wypracowane metody leczenia – jak np. chemio- czy radioterapia – to bywa tak, że lekarze w starciu z jej zaawansowaną postacią są bezradni. Być może nową amunicją w tej nierównej walce będzie „urządzenie mikrofluidalne (bioczip) do badań i symulacji zjawisk transportu w tkankach i organach”, którego nowatorski sposób wytwarzania opracowano w Zakładzie Inżynierii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.
Obecnie badania nad fizjologią nowotworów oraz skutecznością terapii przeciwnowotworowych prowadzi się, wykorzystując pojedyncze komórki nowotworowe lub ich skupiska, sferoidy, złożone z kilkuset niezróżnicowanych komórek. W kolejnych etapach testy prowadzi się na modelach zwierzęcych, potem wreszcie sprawdza się działanie leków na ochotnikach.