Nowe zasady handlu w sieci wprowadza ustawa o prawach konsumenta, która wchodzi w życie 25 grudnia
Z 10 do 14 dni wydłuży się czas na odstąpienie kupującego od umowy zawartej na odległość oraz na pokazie (czyli poza lokalem przedsiębiorstwa). Sprzedawca internetowy będzie musiał poinformować konsumenta o tym prawie. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek powiadomić potencjalnego kupującego również o tym, w jaki sposób należy prawidłowo odstąpić od umowy. Musi również wskazać konsumentowi wzór formularza odstąpienia, stanowiący załącznik do nowej ustawy. Jeżeli zaś chodzi o informacje związane z samym pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, to nowa ustawa uznaje je za spełnione, jeżeli przedsiębiorca zrobi to zgodnie z fakultatywnym wzorem pouczenia, określonym w kolejnym załączniku do ustawy o prawach konsumenta.
Ustawa o ochronie praw konsumenta zacznie obowiązywać za kilka tygodni. Powstaje pytanie, co konkretnie w tym czasie będą musieli zrobić przedsiębiorcy prowadzący handel w internecie? Otóż muszą oni zmienić zawartość swoich stron internetowych, w tym również zamieszczone tam regulaminy.
Nowe regulaminy powinny być stosowane do tych zamówień, które zostały złożone po wejściu ustawy w życie.
Jednocześnie zwraca uwagę, że przedsiębiorca będzie musiał przekazywać kupującemu wiele informacji. Jednak będzie mógł to robić w formie elektronicznej. Warto podkreślić, że będzie to ważne udogodnienie, gdyż nowa ustawa ostatecznie wyjaśni dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie. Sprzedawca będzie mógł przekazać takie informacje drogą elektroniczną lub umieścić je na stronie internetowej sklepu. W ustawie mówi się w tym kontekście o „trwałym nośniku”, czyli materiale lub narzędziu pozwalającym zachować informacje kierowane przez sprzedawcę do konsumenta przez odpowiedni czas i ich ewentualne późniejsze odtworzenie. Dodanie zwrotu „narzędzie” nastąpiło w toku prac sejmowych i służyło – zgodnie z wytycznymi zawartymi w dyrektywie – rozszerzeniu definicji trwałego nośnika również na komunikację e-mailową. Zatem przedsiębiorcy prowadzący handel w internecie nie będą już musieli używać papieru do komunikowania się z klientami.