"W listopadzie 2013 r. najwyższe natężenie upadłości wystąpiło w województwie dolnośląskim (2,24%) i zachodniopomorskim (1,95%). Nadal wysoki poziom bankructw można zaobserwować w branżach: budowlanej, kulturze, rozrywce i rekreacji oraz produkcji wyrobów z papieru" - czytamy w komunikacie.

Według KUKE, w okresie grudzień 2012 - listopad 2013 największe natężenie upadłości spółek prawa handlowego odnotowano w sektorze "działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją" (3,45%), a także w branży budowlanej (3,44%) oraz wśród producentów mebli (2,18%).

"Przy założeniu podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego w przyszłym roku do poziomu 3,0% oraz podwyższenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 4,5% prognozujemy, iż w roku 2014 upadnie około 185 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli 13,6% mniej w stosunku do 2013 roku (prognozowane 214 upadki)" - czytamy dalej w komunikacie.

Według KUKE, w drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończy też działalność 654 spółek prawa handlowego (dla 2013 r. roku prognoza to 716 upadków), co stanowi spadek o 8,7%.

"W całym 2014 roku liczba upadłości wyniesie około 839 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 9,8% mniej niż w 2013 roku (prognozowane 930 upadków)" - podała Korporacja.

KUKE podkreśla, że nadchodzący rok będzie dla Polski rokiem wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego.

"Wraz ze wzrostem dynamiki PKB należy również przyjąć, iż coraz mniejsza będzie liczba upadłości. Jednocześnie ożywienie koniunktury będzie pozytywnie wpływało na zwiększeniu się liczby średnich przedsiębiorstw oraz awans dotychczasowych „średniaków" w poczet podmiotów dużych. W związku z powyższymi tendencjami zmniejszeniu będzie ulegało natężenie upadłości w kraju" - konkluduje Korporacja.