Walczyliśmy z zatorami płatniczymi, teraz chcemy pobudzić inwestycje - mówi "DGP" Halina Wiśniewska, dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na swojej stronie internetowej Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) chwali się sukcesem pierwszych kilku miesięcy funkcjonowania programu gwarancji de minimis. Rzeczywiście, wartość 5,15 mld zł udzielonych zabezpieczeń dla kredytów obrotowych i 27 tys. przedsiębiorców, które z tego instrumentu skorzystały, robią wrażenie. Czy sukcesu nie mąci odsetek gwarancji, które trzeba było uruchomić?

To są śladowe liczby. Otrzymaliśmy zaledwie osiem wezwań do zapłaty na kwotę niecałego 1,4 mln zł. Oczywiście, na ostateczne podsumowania przyjdzie jeszcze czas, ale patrząc z punktu widzenia czystej matematyki 1,4 mln zł to niewiele przy 5,15 mld zł.