Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu, skrócenie procedury uzyskiwania numerów REGON i NIP, które umożliwi wcześniejsze rozpoczynanie działalności, w tym gospodarczej, powinno przyspieszyć tworzenie miejsc pracy.

Ułatwienia w przepisach o KRS, jak informuje Donald Tusk, umożliwią między innymi szybsze uzyskiwanie NIP-u przez przedsiębiorców.

Ci, którzy ubiegają się o Numer Identyfikacji Podatkowej otrzymają go automatycznie. Kontrola sprawdzająca czy wnioskodawca spełnia warunki otrzymania NIP-u będzie miała charakter wtórny.

Rzad czeka jeszcze mitręga informatyczna

Premier dodał, że do wprowadzenia ułatwień konieczne są prace informatyczne. Zdaniem Tuska będą one większym problemem niż zdobycie poparcia politycznego dla tych zmian.

Szef rządu uważa, że założenia szybko zamienią się w projekt ustawy, którego poszczególne partie polityczne nie powinny blokować. Czas, zdaniem premiera, będzie potrzebny na stworzenie systemu informatycznego, który pozwoli wdrożyć przepisy w życie.

Nowelizacja poprawi funkcjonowanie tzw. jednego okienka

Proponowane regulacje mają zmodyfikować funkcjonowanie tzw. jednego okienka, które działając od końca marca 2009 r. nie przyniosło oczekiwanych efektów w postaci skrócenia czasu rozpoczynania działalności gospodarczej. Obecnie w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wpis do KRS przedsiębiorca składa dodatkowe formularze (dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS).

Po zarejestrowaniu podmiotu, KRS przesyła te formularze pocztą do wskazanych instytucji. Jeśli okaże się, że są one niekompletne to poszczególne urzędy wzywają przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Wydłuża to procedurę rejestracji, angażując przy tym przedsiębiorcę.

Wystarczy zgłosić działalność do KRS

Zgodnie z założeniami, podmiot składający w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do KRS nie musiałby już dołączać dodatkowych, wymaganych obecnie wniosków i zgłoszeń (dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS).

Po wpisaniu podmiotu do KRS automatycznie następowałoby – elektronicznie – przekazanie danych z tego rejestru do GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, i w efekcie automatyczne nadanie numerów REGON i NIP.

Nadane numery NIP i REGON byłyby od razu zamieszczone i ujawnione w KRS – też bez udziału przedsiębiorcy. Sąd rejestrowy, doręczając podmiotowi odpis postanowienia o dokonaniu wpisu do KRS, dołączałby do niego zaświadczenie z nadanymi numerami REGON i NIP.

Informacje o przedsiębiorcy zawarte w KRS stanowiłyby podstawowy pakiet danych, z których korzystałyby inne instytucje – urząd skarbowy, GUS i ZUS. Oznacza to, że urzędy między sobą wymieniałyby dane dotyczące przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca musi tylko dostarczyć dane uzupełniające

Jednocześnie obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających.