Najwięcej wniosków o dotację na własny biznes składają długotrwale bezrobotni i osoby w wieku 25 – 34 lat. Jednak pomimo tego, że dobrze sobie radzą prowadząc firmy, państwo zmniejsza dla nich pomoc.
Aż 85 proc. firm, które w latach 2008 – 2011 zostały założone przez bezrobotnych przy wsparciu środków przyznanych im przez urzędy pracy, nadal funkcjonowało pod koniec ubiegłego roku – wynika z badań przeprowadzonych przez spółkę EU-Consult na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
To doskonały rezultat, szczególnie gdy zestawi się go z danymi dotyczącymi okresu działalności wszystkich firm. Już po pierwszym roku upada około 23 proc. przedsiębiorstw, a jubileusz pięciolecia działalności ma szansę obchodzić zaledwie jedna trzecia z nich – pokazują dane GUS.