Może się zdarzyć, że banki, które do tej pory dostarczały firmie zarówno bieżącej płynności, jak i kredytów na inwestycje, odmówią finansowania. Wtedy trzeba będzie poszukać innych sposobów na poradzenie sobie w kryzysowej sytuacji. Jednym z nich może być podział i sprzedaż części przedsiębiorstwa.
Podział firmy może być dobrym sposobem na zwiększenie jej wartości.
Eksperci odradzają takie posunięcie firmom, które natychmiast potrzebują kapitału. Zwykle bowiem podział przedsiębiorstwa, przeniesienie majątku do osobnej spółki i zarejestrowanie jej w sądzie trwają co najmniej kilka miesięcy.