Listę laureatów V edycji naszego konkursu zdominowali wynalazcy, których odkrycia mają uprościć i ułatwić już znane rozwiązania i procesy.
W ramach konkursu „Eureka! DGP” już od pięciu lat staramy się pokazywać, na czym polega codzienna praca polskich naukowców. O ile najczęściej do mediów przedostają się doniesienia wyłącznie o przełomowych lub po prostu chwytliwych odkryciach, o tyle w ramach konkursu opisujemy to, czym faktycznie zajmują się ludzie polskiej nauki. Każdy wynalazek musiał bowiem wcześniej przejść przez sito Urzędu Patentowego, a więc zostać uznany za wystarczająco oryginalny.

Długa lista nagrodzonych