Podwyżki opłat wody – o których w ostatnim czasie głośno – to tylko wierzchołek góry lodowej szerszych zmian, jakie niesie przedsiębiorcom wchodzące od 1 stycznia 2018 r. nowe prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, dalej: nowe prawo wodne lub u.p.w.). Od nowego roku ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z wód publicznych (np. pobierają wody podziemne lub powierzchniowe do produkcji, a także ci, którzy odprowadzają ścieki do wód lub do ziemi albo odprowadzają do wód wody opadowe lub roztopowe) – będą musieli nastawić się na całkowite zmiany w systemie poboru opłat z tego tytułu.
Do tej pory bowiem samodzielnie naliczali opłaty za korzystanie ze środowiska i składali do właściwego marszałka województwa sprawozdania pełniące rolę deklaracji (o szczegółach piszemy w dalszej części). Po zmianach wyliczaniem nowych opłat za usługi wodne zajmie się specjalnie powołany podmiot – Wody Polskie.
Zdaniem ekspertów – wiele małych i średnich firm wciąż nie jest świadomych nowego prawa. A dotknie ono szeroki krąg przedsiębiorców, np. rozlewnie wód i napojów, browary, przetwórnie owoców i warzyw, elektrownie.