Konto w banku to produkt nie tylko dla dorosłych. Większość instytucji oferuje rachunki dla najmłodszych. Niektóre z nich mogą być prowadzone nawet dla noworodków. Sprawdź aktualne oferty banków (maj 2016), w których założysz konto dla swojego dziecka.
ALIOR BANK – Konto Internetowe

Aby osoba niepełnoletnia założyła Konto Internetowe niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Za prowadzenie rachunku nie jest pobierana opłata oraz nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymogów.

Dysponowanie środkami

Osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na Koncie Internetowym, o ile wyrazi na to zgodę przedstawiciel ustawowy. Może on jednak określić limity dla transakcji wykonywanych kartą. W przypadku ograniczenia kwot przelewów, bank nie podpisuje umowy o świadczenie usług drogą zdalną. Osoba niepełnoletnia nie ma też dostępu do bankowości internetowej.

Oprocentowanie

0 %

Opłaty

Zarówno założenie konta jak i jego prowadzenie są bezpłatne.

PKO BP – Konto Dziecka

PKO Bank Polski posiada w ofercie dla najmłodszych w wieku 0-13 lat PKO Konto Dziecka. Jest to konto pozwalające dzieciom na poznawanie w praktyce tajników świata finansów m.in. za pomocą serwisu internetowego PKO Junior (junior.pkobp.pl). Dziecko dzięki kolorowemu i przejrzystemu serwisowi może sprawdzać stan swoich oszczędności, zapoznać się z historią wpływów i wydatków, wyznaczać cele oszczędzania oraz tworzyć plan ułatwiający ich realizację. Dziecko w serwisie może tworzyć skarbonki służące do zbierania pieniędzy na określone cele, może nadawać skarbonkom własne nazwy i wybrać obrazek symbolizujący skarbonkę (lub wgrać własny), określić kwotę i termin oszczędzania, a także dokonywać wpłat. W nagrodę za osiągnięte cele dziecko otrzymuje odznaki, np. za zakładanie skarbonek, regularne wpłaty na rachunek, długoterminowe oszczędzanie, planowanie (zaoszczędzenie wyznaczonej kwoty w zdeklarowanym przez dziecko terminie). Konto w imieniu dziecka otwierane jest przez rodzica.

Dla młodzieży w wieku 13-18 lat Bank oferuje PKO Konto Pierwsze z kartą do konta i z dostępem przez internet. Konto umożliwia gromadzenie oszczędności na tym samym rachunku przez. Za wszystkie przelewy dokonywane przez Internet na PKO Konto Dziecka i PKO Konto Pierwsze oraz za przelewy wewnętrzne realizowane przez iPKO i IKO na Pierwsze Konto Oszczędnościowe nie są pobierane żadne opłaty. Również prowadzenie Pierwszego Konta Oszczędnościowego jest bezpłatne. Po ukończeniu 13. roku życia Konto Dziecka jest automatycznie konwertowane na PKO Konto Pierwsze. Dziecko może samodzielnie dysponować zgromadzonymi środkami, jeśli rodzice wyrażą na to zgodę.

Dysponowanie środkami

Poprzez serwis PKO Junior, dzieci mogą inicjować przelewy oraz doładowania telefonu komórkowego. Operacje te muszą zostać zaakceptowane przez rodzica (za pośrednictwem serwisu transakcyjnego iPKO), który ma pełny wgląd w rachunek dziecka. W ramach swojego ROR-u może zarządzać rachunkiem malucha poprzez specjalnie dedykowana sekcję w serwisie bankowości internetowej.

Oprocentowanie

Oprocentowanie 2,5% dla kwoty do 2500 zł oraz 0,5% od nadwyżki ponad 2500 zł (w skali roku) z tygodniową kapitalizacją odsetek

Opłaty

PKO Konto Dziecka: bezpłatne prowadzenie rachunku karty prepaid, jednorazowa opłata 15 zł za wydanie karty.

PKO Konto Pierwsze: bezpłatne prowadzenie rachunku i 0 zł za kartę po wykonaniu minimum 2 operacji kartą na dowolną kwotę.

Bank Pekao SA – Eurokonto Kieszonkowe

Otwierane jest dla osoby małoletniej o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 13 lat (do 18 lat) i jej przedstawiciel ustawowy nie zgłosił sprzeciwu co do samodzielnego dysponowania rachunkiem.

Do Eurokonta Kieszonkowego istnieje możliwość wydania karty. Małoletni może się nią posługiwać, lecz możliwe jest ustanowienie odpowiednich limitów kwotowych i ilościowych.

Oprocentowanie

0,01%

Opłaty

Otwarcie: 0 zł. Prowadzenie miesięczne: 0 zł. Karta 0,99 zł miesięcznie za obsługę. Wydanie karty: 0 zł

Karta kredytowa

Dla osoby od 13 roku życia możliwe jest założenie karty kredytowej w ramach limitu osoby dorosłej. Wniosek musi być podpisany łącznie z osobą pełnoletnią.

Dodatkowo dla najmłodszych Bank Pekao SA oferuje rachunek oszczędnościowych „Mój Skarb”:
• bez opłat za prowadzenie;
• można go otworzyć od dnia narodzin dziecka do 18 roku;
• oprocentowanie rachunku wynosi 1,50% w skali roku niezależnie od zgromadzonej kwoty;
• wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w dowolnej wysokości gotówką lub przelewem,
• zgromadzone środki można przekazywać bez utraty odsetek na dowolny rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub dziecko (dla którego prowadzony jest rachunek)
• rachunek może być również prowadzony dla posiadaczy Eurokonta Kieszonkowego.

mBank – izzyKonto

Proukt ofertowany przez mBank dostępny jest dla osób w przedziale wiekowym 13-17 lat. Do założenia niniejszego rachunku wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego. W przypadku posiadania izzyKonta nie jest możliwe utowrzenie na nim produktów kredytowych oraz inwestycyjnych.

Dysponowanie środkami

Małoletni może swobodnie posługiwać się kartą dołączoną do rachunku

Opłaty

0 PLN bezwarunkowo za konto i kartę.

Oprocentowanie

0,7%

BZWBK – Konto<20

Konto<20 jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły 20 roku życia. Aby otworzyć konto osoby niepełnoletnie muszą udać się do dowolnej placówki BZWBK z rodzicem lub innym przedstawicielem ustawowym.

Dysponowanie środkami

Posiadacz może posługiwać się swobodnie kartą dołączoną do rachunku. Można modyfikować wysokości kwotowe oraz ilościowe limitów transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz internetowych. Jeśli osoba niepełnoletnia jest właścicielem rachunku, może to zrobić przy pomocy bankowości elektronicznej BZWBK24, przez infolinię oraz w oddziałach banku.

Oprocentowanie

Oprocentowanie rachunku wynosi 3% w skali roku do kwoty 3000 zł.

Opłaty

Założenie, prowadzenie rachunku oraz korzystanie ze zbliżeniowej karty debetowej MasterCard<20 jest bezpłatne do ukończenia 20 roku życia. Darmowe są także wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie oraz przewalutowanie transakcji w walutach innych niż rachunek.

ING Bank – Konto z Lwem Direct 13-18

Konto z Lwem Direct 13-18 otwierane i prowadzone jest wyłącznie dla jednej osoby (rachunek indywidualny), którego posiadaczem może być rezydent małoletni (13-18 lat) będący obywatelem polskim. Otwarcie rachunku na rzecz osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej będącej stroną umowy rachunku, następuje na wniosek uprawnionej osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.

Dysponowanie środkami

Brak możliwości ustawienia ograniczenia liczby przelewów. Możliwość wyrażenia sprzeciwu przez przedstawiciela ustawowego na piśmie do dysponowania rachunkiem. Posiadacz Konta z Lwem Direct 13-18 może uzyskać kartę płatniczą, w tym również jako Moją Kartę ING z wybranym przez siebie wzorze graficznym.

Opłaty

Założenie konta jest darmowe. Nie ma opłat miesięcznych za jego prowadzenie, ani za obsługę karty debetowej

Oprocentowanie

0 proc.

Karta kredytowa

Do karty kredytowej osoby dorosłej może wydać dodatkową kartę kredytową dowolnej osobie, w tym również dziecku powyżej 13 roku życia.

ING Bank - Otwarte Konto Oszczędnościowe

W przypadku konta dedykowanego dla osoby małoletniej (0-18 lat) otwarcie następuje na wniosek osoby posiadającej pełna zdolność do czynności prawnych. Do 13 roku życia dziecko nie może samodzielnie dysponować środkami na rachunku. Od 13 lat jeśli nie ma sprzeciwu rodzica, dziecko może zarządzać środkami na rachunku do wysokości salda. Otwarcie i prowadzenie OKO jest bezpłatne.

Oprocentowanie

Od 1,00% do 2,00% (zależne od oferty)