Ruszyła machina produktowa związana z programem „Rodzina 500 plus”. Najbardziej rozbudowana jest oferta kont i rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych. Rząd zakłada, że programem „Rodzina 500 plus” objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do 10 maja wnioski o wsparcie złożyło już prawie 2,3 mln osób, a wypłacono niemal 1,2 mln świadczeń.
Do rodzin trafiło do tego momentu prawie 600 mln zł. W tym roku na program pójdzie 17 mld zł, w przyszłym kwota ma wzrosnąć do 23 mld zł.
Taki zastrzyk gotówki dla rodzin z przynajmniej dwójką dzieci (i mniej zarabiających z jedynakami) nie mógł przejść niezauważony w instytucjach finansowych. Najmocniej z programem związane są banki. One są na uprzywilejowanej pozycji, bo jako jedyne w sektorze finansowym mogą przekazywać – przez bankowość elektroniczną – wnioski swoich klientów o wypłatę świadczenia.
Pod koniec kwietnia na ponad 2 mln złożonych wniosków online trafiło do gmin prawie 500 tys., z czego 95 proc. właśnie przez bankowość elektroniczną. Do 10 maja liczba wniosków złożonych drogą elektroniczną wzrosła do 515 tys. Z informacji na rządowej stronie poświęconej programowi wynika, że taką opcję oferuje 17 banków i dwie spółdzielcze grupy bankowe, a wkrótce dołączy do nich siedem kolejnych instytucji.
Wraz z włączeniem banków do systemu składania wniosków ruszyła machina produktowa związana z „Rodziną 500 plus”, przy czym wiele produktów to odświeżone warianty już wcześniej dostępnych rozwiązań. Najbardziej rozbudowana jest oferta kont i rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych, których warunki są dla beneficjentów rządowego programu zwykle nieco korzystniejsze niż w przypadku standardowej oferty. I tak np. z lepszych warunków cenowych mogą korzystać właściciele kont w PKO BP, którzy dostają na nie przelewy z programu, a Alior wprowadził m.in. specjalną ofertę rachunku dla beneficjentów programu dostępną w oddziale. – W ramach rachunku proponujemy zwrot 3 proc. za zakupy spożywcze (aż do 400 zł rocznie), premię 100 zł, darmowe prowadzenie i preferencyjne warunki korzystania z limitu odnawialnego w rachunku – zachwala bank.
Kontu zwykle towarzyszą produkty pozwalające na odkładanie pieniędzy ze świadczenia na depozytach i lokatach. Choć bankowcy wykorzystują dodatkowe wpływy rodziców z 500+ do promowania pożyczek, kredytów i kart kredytowych. Przykładowo mBank klientom, którzy za jego pośrednictwem złożyli wniosek o wypłatę świadczenia z programu, oferuje cztery rodzaje kredytów: gotówkowy, odnawialny, kredyt samochodowy i kartę kredytową. Do tego dochodzą też ubezpieczenie i depozyt. – Oferty nie muszą się łączyć, klient korzysta z tych, które uzna za atrakcyjne – zaznacza mBank, opisując swój pakiet rodzinny.
Z kolei Pekao swój program rabatowy „Płać Kartą, bo Warto” nowe rabaty specjalnie sprofilował pod potrzeby dzieci.
W przypadku produktów, które mają pozwolić na długoterminowe inwestowanie w finansową przyszłość dziecka, banki mają już konkurencję. O tego typu klientach pomyśleli ubezpieczyciele i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Pioneer Pekao TFI w ramach programu systematycznego oszczędzania Moja Perspektywa wprowadził dwa nowe portfele, obligacyjny i konserwatywny, dostępne w placówkach Pekao.
– To oferta skierowana do osób, które chcą zainwestować środki, ale jednocześnie nie są skłonne podejmować zbyt wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Wierzymy, że część rodzin, która uzyska dodatkowe świadczenia z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, będzie chciała zaoszczędzić je właśnie z myślą o przyszłości swoich dzieci – tłumaczy Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI.
Z kolei w dostępnym w Citi Handlowym programie inwestycyjnym Legg Mason TFI przeznaczonym do regularnego odkładania i inwestowania na przyszłe cele dziecka o jedną piątą. obniżona została opłata manipulacyjnej, która standardowo wynosi 2,9 proc. Oferta obowiązuje do odwołania.
Nie wszyscy są jednak zdania, że istnieje potrzeba tworzenia specjalnej oferty związanej z rządowym programem. Żadnych takich produktów nie planuje wprowadzać np. Union Investment TFI. Co najwyżej będzie promować różne istniejące już formy oszczędzania, które być może staną się bardziej popularne, jak gotówka popłynie szerszym strumieniem do gospodarstw domowych. Danuta Musiał z UI TFI wskazuje, że zarówno banki, ubezpieczyciele, jak i towarzystwa funduszy inwestycyjnych oferują duży wybór produktów i dodatkowe 500 zł miesięcznie w budżetach Polaków nie wymaga tworzenia nowych rozwiązań inwestycyjnych.
– Każdy jest w stanie znaleźć rozwiązanie dopasowane do wielkości posiadanych środków czy oczekiwanej stopy zwrotu. Wprowadzenie programu 500 plus to jednak dobra okazja, by rozważyć strategię budowania długoterminowych oszczędności. To, że wiele polskich rodzin nie ma poduszki finansowej lub nie odkłada pieniędzy na przyszłość swoich dzieci, wynika najczęściej albo ze zbyt niskich dochodów, albo z niedostatecznej świadomości finansowej – dodaje.
Ze specjalną ofertą nie zamierzają też wyjść ING Bank Śląski czy Uniqa. Ta ostatnia firma zapowiada jednak, że w swoich działaniach położy nacisk na odpowiednie argumenty i materiały wykorzystywane do rozmów z klientami, tak aby pomogły w zidentyfikowaniu potrzeby ubezpieczeniowej i wskazywały rozwiązanie.
– Rodzice, którzy dotąd odkładali decyzję o ubezpieczeniu, będą teraz bardziej skłonni, by pomyśleć o zakupie polisy na życie. Właśnie do tych osób będziemy kierować swoją obecną ofertę, odpowiednio przygotowując naszych agentów. Nie nastąpi to jednak z dnia na dzień. Najpierw rodzice muszą przekonać się, że projekt 500+ zapewni stały dopływ gotówki, regularnie zasilający ich rachunki bankowe. Daje nam to kilka miesięcy na przygotowanie się do rozmów z rodzinami objętymi programem 500+ i przygotowanie dla tych klientów atrakcyjnej oferty – tłumaczy Agnieszka Rudnicka z departamentu ubezpieczeń osobowych Uniqa.
Ocenia przy tym, że dodatkowy zastrzyk gotówki może wywołać większe zainteresowanie zarówno ubezpieczeniami o charakterze posagowym i oszczędnościowym, jak i ochronnymi, zabezpieczającymi sytuację finansową dziecka na wypadek choroby rodziców czy też nieprzewidzianych zdarzeń.
Nie wiadomo, jak na 500+ zareaguje PZU, największy ubezpieczyciel w kraju. Firma nie odpowiedziała na naszą ankietę. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się jednak, że pracuje nad ofertą związaną z rządowym programem.
Oferta inwestycyjna/oszczędnościowa banków, ubezpieczycieli oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”
NAZWA INSTYTUCJI NAZWA PRODUKTU W JAKI SPOSÓB ODNOSI SIĘ DO PROGRAMU „RODZINA 500 PLUS” CZYM RÓŻNI SIĘ OD STANDARDOWEJ OFERTY CZY WYMAGANA JEST MINIMALNA WPŁATA/REGULARNE WPŁATY PODSTAWOWE OPŁATY/PROWIZJE
Alior Bank Lokata 4 proc. na 2 miesiące oferta lokaty dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” dotyczy rachunków dla osób korzystających z programu „Rodzina 500 plus” minimalna wpłata 1 tys. zł brak
Bank Pocztowy Pocztowe Konto 500+ konto oszczędnościowe przygotowane specjalnie z myślą o beneficjentach programu „Rodzina 500 plus” oprocentowanie na poziomie 4 proc. w skali roku brak brak opłat za prowadzenie; darmowa jedna wypłata gotówki miesięcznie w placówkach banku lub poczty (kolejne: 5 zł); przelew do innego banku: 10 zł
Bank Zachodni WBK Lokata 1|2|3 w promocji Rodzinne oszczędzanie oferta akcentuje potrzebę oszczędzania na przyszłość dzieci brak konieczności zakładania konta 1|2|3, które powiązane jest z lokatą kwota minimalna: 1 tys. zł, maksymalna: 20 tys. zł brak
BOŚ Bank EKOkonto bez kosztów 500+ oferta specjalna dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”: oprocentowanie w wys. 2 proc. (do kwoty 3 tys. zł) możliwość korzystania z konta oszczędnościowego EKOprofit z oprocentowaniem 3,25 proc. w skali roku (do 50 tys. zł, przez 5 miesięcy) klient korzystający z programu 500+ spełnia warunki promocji po wskazaniu ROR w BOŚ jako rachunku do przekazywania wsparcia brak opłat za prowadzenie konta, darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, elektroniczne przelewy krajowe, a także za wydanie i korzystanie z karty debetowej – pod warunkiem dokonania transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 300 zł miesięcznie
BPS TFI Program systematycznego inwestowania Akumulacja kapitału umowa może być zawierana na rzecz osoby małoletniej (dziecka) m.in. brak opłaty manipulacyjnej za nabycie (oprócz pierwszej wpłaty obniżonej o 50 proc.); dowolna częstotliwość wpłat; brak opłaty przy wypłacie środków po zakończeniu okresu umownego minimalna roczna wpłata wynosi 1,2 tys. zł, częstotliwość wpłat jest dowolna, okres umowny 5 lat z możliwością wydłużenia opłata manipulacyjna przy nabyciu i opłata za zarządzanie; do 15 maja w promocji opłata manipulacyjna wynosi 0 proc.
Credit Agricole Bank Polska Program Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa możliwość comiesięcznych dopłat do produktu i mechanizm wspierający systematyczne oszczędzanie – bonusowe oprocentowanie brak różnic – bank deklaruje, że produkt był stworzony m.in. z myślą o rodzicach planujących odkładać środki na przyszłość swoich dzieci min. 50 zł miesięcznie, klient wybiera okres oszczędzania od 6 miesięcy do 60 miesięcy brak prowizji za prowadzenie takiego rachunku, przy wypłatach: pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym 0 zł, każda kolejna 10 zł
Deutsche Bank Polska db Plan 500+Premia każdy rodzic/opiekun prawny ma możliwość otwarcia maksymalnie jednej takiej lokaty na każde posiadane dziecko, które w dniu jej otwarcia ma mniej niż 18 lat możliwość otrzymania dodatkowej premii (nagrody) rocznej w maksymalnej wysokości 500 zł rocznie minimalna kwota jednorazowej wpłaty: 100 zł; warunkiem wypłaty premii jest wpłata na rachunek min. 1200 zł w ciągu każdego roku trwania lokaty brak opłat za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie lokaty
Legg Mason TFI (dystrybutor: Citi Handlowy) Celowe Plany Oszczędnościowe Legg Mason produkt przeznaczony jest do regularnego odkładania i inwestowania na przyszłe cele dziecka obniżka o jedną piątą opłaty manipulacyjnej opłata początkowa zależna od zadeklarowanej kwoty docelowej, powiększonej o 100 zł opłata początkowa: 2,9 proc. kwoty docelowej
Pioneer Pekao TFI/Bank Pekao Program Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa dwa nowe portfele (obligacyjny – Rodzina Plus i konserwatywny – Rodzina Plus); minimalna wpłata do programu została obniżona do poziomu 500 zł dwa nowe portfele bazują przede wszystkim na subfunduszach obligacyjnych pierwsza wpłata min. 500 zł, kolejne min. 100 zł (co miesiąc), 200 zł (co 2 miesiące), 300 zł (co trzy miesiące); suma wszystkich wpłat na konta programu w pierwszym roku musi wynieść 1,5 tys. zł, a później 1,1 tys. zł rocznie opłata manipulacyjna przy nabyciu jednostek uczestnictwa i opłata za zarządzanie; uczestnikowi przysługują zniżki w opłacie manipulacyjnej zależne od okresu oszczędzania i sumy wpłat netto do programu
PKO Bank Polski Kapitał dla Dziecka lokata przeznaczona dla osób, które zamierzają regularnie odkładać środki pieniężne z myślą o przyszłości swoich dzieci produkt oryginalny wpłaty co miesiąc 100–500 zł; za regularne oszczędzanie przysługiwać będzie oprocentowanie wyższe o 0,2 pkt proc. brak
TUnŻ 3 produkty w akcji Promocja 500+: Ochrona Jutra, Sposób na Przyszłość, W trosce o pewną przyszłość w ramach akcji „Promocja 500+” ubezpieczyciel dopłaca roczną premię do 500 zł bonus „Trzynasta składka dla Ciebie”, co oznacza, że towarzystwo zapłaci za klienta 13 składkę; jej maksymalna wysokość to nawet 500 zł minimalna wpłata – 150 zł miesięcznie „W trosce o pewną przyszłość”: brak opłat; „Sposób na Przyszłość”: opłata za zarządzanie (2 proc. rocznie) dotycząca 2 z 24 dostępnych funduszy; „Ochrona Jutra”: opłata wstępna – 100 zł od każdego rachunku i opłata za zarządzanie (2 proc. rocznie), dotycząca 2 z 24 dostępnych funduszy
TUnŻ Warta Warta Posag zabezpiecza dziecko na wypadek śmierci, wypadku czy kłopotów ze zdrowiem rodzica i gwarantuje wypłatę dziecku określonej kwoty po osiągnięciu ustalonego wieku brak różnic minimalna wysokość składki: miesięczna – 100 zł, kwartalna – 296 zł, półroczna – 578 zł i roczna – 1111 zł; składki powinny być wpłacane do osiąg- nięcia wieku określonego w umowie, np. 18 lat procentowy wskaźnik kosztów stosowany przy obliczaniu udziału w zysku – 1,5 proc.
Źródło: firmy