Łatwiejszy dostęp do rachunków płatniczych ma zapewnić nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, którą we wtorek ma się zająć Rada Ministrów. Projekt ma służyć walce z wykluczeniem finansowym.

Projekt nowelizacji jest wypełnieniem dyrektywy unijnej z 2014 roku. Wprowadza przepisy, które zapewniają konsumentom dostęp do podstawowego rachunku płatniczego oraz do podstawowych usług płatniczych powiązanych z tym rachunkiem.

W myśl projektu konsumenci, którzy nie posiadają dostępu do rachunków płatniczych, będą mogli zawrzeć umowę rachunku podstawowego, umożliwiającego dokonywanie najbardziej popularnych usług płatniczych, w tym dokonywanie płatności internetowych.

Usługi związane z takim rachunkiem będą przeznaczone dla osób niekorzystających dotychczas z rachunku w banku lub w SKOK. Proponuje się wprowadzenie miesięcznego limitu 15 bezpłatnych transakcji realizowanych za pomocą polecenia przelewu, wliczając w to zlecenia stałe; powyżej tego limitu - zgodnie z projektem - dostawca usług płatniczych będzie mógł pobierać od konsumenta opłatę za realizację transakcji polecenia przelewu.

"Limit 15 bezpłatnych transakcji poleceń przelewu wydaje się w pełni wystarczający do zarządzania domowymi finansami, np. w zakresie regulowania podstawowych zobowiązań związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego (czynsz, energia elektryczna czy usługi telekomunikacyjne)" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W uzasadnieniu tym zwraca się uwagę, że "wszyscy dostawcy usług płatniczych świadczący usługi prowadzenia rachunku płatniczego będą oferować jasną, szybką i bezpieczną procedurę przenoszenia rachunków płatniczych oraz usług powiązanych z tymi rachunkami".

Projekt reguluje także funkcjonowanie stron internetowych, które w "jasny, zwięzły oraz kompletny sposób" mają przedstawiać informacje o rachunkach płatniczych, oferowanych przez różnych dostawców. Ci ostatni będą też mieli obowiązek przekazywania, na prośbę konsumenta, informacji o opłatach pobieranych za usługę prowadzenia rachunku.

Konsument posiadający rachunek podstawowy będzie mógł dokonywać transakcji kartami płatniczymi, z wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi, bo z rachunkiem podstawowym nie będą mogły być powiązane żadne produkty kredytowe.

"Projektowane rozwiązania powinny zatem spowodować wzrost tzw. ubankowienia polskiego społeczeństwa, co przełoży się również na rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, a także powinno przyczynić się do niwelowania zagrożenia wykluczenia finansowego wśród osób starszych" - głosi uzasadnienie. (PAP)