Federacja Konsumentów przeprowadziła badanie wzorców umów chwilówek, które są oferowane klientom na polskim rynku. Z badania wynika, że dokumenty zawierają wiele uchybień, a zawarcie umowy wiąże się z realnym niebezpieczeństwem dla konsumentów.

- Na lepsze na razie się nie zanosi, jeśli chodzi o rynek pożyczek krótkoterminowych. Zbliżają się święta, czyli okres żniw dla firm, ktore takich pożyczek udzielają. Nasz raport to przestroga dla wszystkich dokumentów - powiedziała Olesia Frączek, wiceprezes FK.

Do najpoważniejszych uchybień FK zakwalifikowała niezgodności badanych wzorców z ustawą o kredycie konsumenckim. Brak prawidłowej informacji o kosztach pożyczki, RRSO, całkowitym koszcie kredytu, zarówno na etapie przedkontraktowym jak i w umowie, co uniemożliwia klientowi podjęcie świadomej decyzji o zawarciu umowy.

Jeden z zakwestionowanych zapisów przez FK / Media

W badanych wzorcach znajduje się również wiele niedozwolonych postanowień umownych, ktore albo są tożsame z wpisanymi do rejestrów postanowień abuzywnych , albo mogą być za takie uznane. Zdaniem FK pożyczkodawcy zawyżają koszt czynności związanych z wezwaniem konsumenta do spłaty zadłużenia w stosunku do rzeczywiście poniesionych nakładów, np. nie jest zasadne, aby opłata za takie samo wezwanie do zapłaty kosztowało inaczej w 7, 15 czy 30 dniu. Rozbieżność to nawet kwota od 15 do 150 złotych za wezwanie pisemne do zapłaty.

Koszty

Zdaniem FK zarówno odsetki jak nominalne oraz odsetki karne to tylko marginalna część kosztów pożyczki. O wiele więcej pieniędzy firmom przynoszą prowizje za udzielnie umowy, ktore sięgają nawet 40 procent kwoty udzielonej pożyczki. Średnia wartość prowizji to ok. 26 proc. W przypadku przedłużenia spłaty całkowite koszty pożyczki mogą wzrosnąć nawet do 140 proc. kwoty kapitału.

Bardzo wysokie okazały się koszty, jakie musi ponieść konsument w związku z opóźnieniem w spłacie pożyczki o 31 dni. Koszt czynności windykacyjnych i upominawczych oraz odsetek karnych może sięgać nawet 48 procent kwoty pożyczki.

Umowa w 15 min to fikcja

Reklamy pożyczkodawców o "pożyczce w 15 minut" to próba zdobycia klienta podstępem. Po pierwsze konsument przed pożyczeniem pieniędzy musi przejrzeć wiele dokumentów (umowa ramowa, umowa pożyczki, regulamin udzielania pożyczek, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, polityka prywatności, tabele kosztów). Jak to zrobić w 15 minut?

Uwaga na umowę ramową

Federacja Konsumentów alarmuje, aby nie godzić się na podpisywanie umów ramowych. Może ona związać klientów nawet na trzy lata. Umowa ramowa nawet nie zawiera definicji w prawie polskim. Umowy te nie stanowią umowy nazwanej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zostały wypracowane w ramach praktyki handlowej. Jest to długoterminowa umowa handlowa, która obejmuje obowiązek wielokrotnego współdziałania przy zawieraniu umów realizacyjnych. Dla konsumenta największym problemem związanym z zawarciem takiego kontraktu jest chociażby konieczność wypowiedzenia kontraktu, pomimo spłaty udzielonej pożyczki.