15 grudnia 2014 weszła w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Otrzymać mogą go osoby fizyczne posiadające praw własności nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy prawo użytkowania wieczystego. Środki z zobowiązania nie będą jednak udostępniane do końca życia, jak w przypadku procedowanej przez rząd instytucji renty dożywotniej. Ich wypłata nastąpi jednorazowo lub będzie zależna od rat określonych w umowie.

Dla kogo kredyt?

Z założenia kredyty odwrócone kredyty hipoteczne mają być przyznawane seniorom. Ustawa jednak nie wprowadza żadnego limitu związanego z wiekiem kredytobiorcy. Klientami mogą być wszystkie osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości lub przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo użytkowania wieczystego. Umowę zawrzeć można również wspólnie z małżonkiem – wtedy pieniądze będą wciąż wypłacane po śmierci jednego z małżonków.