Nasze przychody nie zależą od wysokości interchange, ale uważamy, że obniżki prowizji powinny być stopniowe, by nie zaburzać rozwoju rynku - twierdzą przedstawiciele VISA.

Czy ustalenie górnego limitu interchange, czyli prowizji od transakcji kartami, nad czym pracują parlamentarzyści, wpłynie na poziom konkurencji między Visą i MasterCardem?

Peter Ayliffe: W moim przekonaniu organizacje płatnicze powinny konkurować między sobą jakością produktów, usług i ich ceną, a nie wysokością opłaty interchange. W tym kontekście uważam, że obniżka interchange nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję między dwiema największymi organizacjami płatniczymi. Wprowadzenie zaś górnego pułapu, o ile zapewni fair play i przejrzystość stawek dla detalistów, może się okazać pozytywnym rozwiązaniem. Niezmiennie jednak jesteśmy przeciwni regulacjom. Drastyczne obniżenie stawek i inne ograniczenia mogą zaszkodzić rozwojowi obrotu bezgotówkowego.