Minister finansów zamierza zwiększyć wpływy z podatku Belki. Liczy, że stanie się to po opodatkowaniu produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym. Projekt zmian jest już gotowy, mają wejść w życie z początkiem 2014 r. Uderzą w ubezpieczycieli.
Dotyczy to popularnych polisolokat i ubezpieczeń strukturyzowanych, czyli produktów z gwarancją zwrotu inwestowanego kapitału, który jest powiększany o ewentualne zyski z inwestycji. Te są uzależnione od zmiany wartości różnego rodzaju instrumentów finansowych (indeksów giełdowych, towarów, akcji itp.).
„Nie wiadomo jeszcze, ile dodatkowych wpływów przyniesie opodatkowanie produktów ubezpieczeniowych. Trwają wyliczenia” – poinformowano nas w biurze prasowym resortu.