Firmy zrzeszone w Związku Firm Doradztwa Finansowego udzieliły w ostatnim kwartale ubiegłego roku kredytów hipotecznych na łączną sumę blisko 2,88 mld zł. To o ponad jedną piątą mniej niż kwartał wcześniej – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez ZFDF.
Wzrosła za to sprzedaż produktów inwestycyjnych. Przedsiębiorstwa będące członkami związku znalazły w IV kw. 2012 r. klientów na tego rodzaju instrumenty finansowe warte w sumie ponad 1,82 mld zł. To o prawie 18 proc. więcej niż w poprzednim kwartale.
Kredyty hipoteczne udzielone przez członków Związku Firm Doradztwa Finansowego (mln zł) / Dziennik Gazeta Prawna
Zdaniem przedstawicieli ZFDF na wyniki sprzedaży kredytów hipotecznych w ostatnim kwartale 2012 r. istotny wpływ miały zaostrzanie przez banki polityki pożyczkowej oraz zbliżający się termin zamknięcia programu Rodzina na Swoim. Jak wyjaśnia wiceprezes związku Jacek Dziadak z Domu Kredytowego Notus, o zmianie podejścia instytucji kredytujących do kredytów hipotecznych świadczyła przede wszystkim zmiana wysokości marż i wymaganego wkładu własnego. – Część instytucji wstrzymała w ogóle udzielanie kredytów na 100 procent wartości nieruchomości – zauważa Dziadak. Świadomość zbliżającego się wygaszenia programu Rodzina na Swoim przyciągnęła klientów zainteresowanych skorzystaniem z dopłat do odsetek, jednak nie można zapominać, że obowiązujące zasady pozwalały na zaciągnięcie preferencyjnego kredytu tylko na nieliczne nieruchomości.
Niekwestionowanym liderem wśród firm pośredników finansowych jest wciąż Open Finance (wraz z Home Broker). Jednak jak wynika z danych publikowanych przez ZFDF, udział tej firmy w rynku kredytów hipotecznych stale spada. Jeszcze na początku tego roku ponad połowa tego typu kredytów udzielanych przez pośredników przechodziła właśnie przez Open Finance. W ostatnim kwartale ten odsetek spadł do około 42,5 proc. (trzeba tu dodać, że w statystykach I kw. 2012 r. ZFDF nie uwzględnił wyników DK Notus).
Gorzej niż na początku roku radzi sobie również firma Aspiro. Jej udział w rynku pośrednictwa kredytów hipotecznych spadł z 10 proc. w I kw. 2012 r. do 7,8 proc. w ostatnim. Wartość kredytów skurczyła się w tym czasie o ponad 30 proc.
Rosną z kolei rynkowe udziały mniejszych pośredników. Na przykład Idea Expert (wcześniej znana jako Powszechny Dom Kredytowy) zwiększyła swój udział z niespełna 4,3 proc. w I kw. zeszłego roku do prawie 6,8 proc. w ostatnim. Udziały Gold Finance wzrosły w tym samym czasie odpowiednio z niecałych 3,7 proc. do ponad 5,2 proc. Na spadającym rynku obie te firmy zanotowały wzrost wartości sprzedaży – odpowiednio o prawie 42 proc. i ponad 27 proc.
Open Finance niepodzielnie króluje za to jako pośrednik w sprzedaży instrumentów inwestycyjnych. Jego udział w tym rynku to – jak wynika z danych dotyczących ostatniego kwartału 2012 r. – aż 97 proc. Niemal identyczną część rynku ta firma miała na początku roku. Pozostali pośrednicy stanowią dla lidera tylko tło, a wartość dokonanych przez nich transakcji bardzo się waha w zależności od kwartału.
Jakich instrumentów inwestycyjnych Polacy szukają u pośredników? – Najczęściej klienci decydowali się na produkty z gwarantowanym zyskiem i ochroną kapitału w postaci lokat – wyjaśnia prezes ZFDF Andrzej Oślizło z firmy Expander Advisors.