Znalazłeś korzystniejszą ofertę OC u innego ubezpieczyciela? Pamiętaj, żeby w odpowiednim momencie wypowiedzieć swoją aktualną umowę. W innym przypadku możesz mieć problem z podwójnym OC. "Stara" umowa ulegnie bowiem automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy.

Wypowiedzenie umowy u ubezpieczyciela nie jest czynnością specjalnie skomplikowaną. Wystarczy utworzyć pismo, które będzie spełniało wymagania skutecznego wypowiedzenia umowy. Następnie taki dokument należy dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest na to kilka sposobów. Możemy oczywiście udać się w tym celu do oddziału firmy, w której mamy wykupione ubezpieczenie OC. Jeśli natomiast korzystamy z usług agenta współpracującego z ubezpieczycielem, może on złożyć wypowiedzenie w naszym imieniu. Możliwe jest także przesłanie druku pocztą lub kurierem do towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektóre firmy dopuszczają złożenie skanu lub zdjęcia wypowiedzenia drogą elektroniczną – poprzez pocztę e-mail lub faks.

Co zatem powinno zawierać wypowiedzenie, aby było ono skuteczne?

- nazwę oraz adres zakładu ubezpieczeniowego;
- imię, nazwisko oraz adres osoby, która wypowiada ubezpieczenie;
- numer rejestracyjny oraz markę pojazdu, którego dotyczyło ubezpieczenie;
- numer polisy, którą wypowiadamy;
- okres, w którym korzystamy z ubezpieczenia;
- podpis osoby wypowiadającej umowę.
Pamiętaj o terminie

Kluczową kwestią, która pozwoli nam uniknąć podwójnego ubezpieczenia OC jest przestrzeganie terminów. Aby nasza aktualna umowa ubezpieczeniowa nie uległa przedłużeniu, konieczne jest dostarczenie wypowiedzenia do ubezpieczyciela najpóźniej na dzień przed końcem polisy. Od tej zasady polskie prawo przewiduje jeden wyjątek. Nawet jeśli dzień przed zakończeniem umowy wyślemy z wypowiedzenie za pośrednictwem Poczty Polskiej będzie ono skuteczne, gdyż liczyć się będzie data stempla pocztowego, a nie moment dotarcia przesyłki do ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że ta zasada nie znajdzie swojego zastosowania, jeśli pismo z wypowiedzeniem nadamy poprzez jakąkolwiek inną firmę kurierską.

Chcesz wypowiedzieć umowę OC? Sprawdź stronę internetową swojego ubezpieczyciela. Może udostępnia on specjalny interaktywny formularz. Za jego pomocą najszybciej i najłatwiej przejdziesz przez procedurę wypowiedzenia. Pamiętaj jednak, że na wypowiedzeniu umowy OC znaleźć musi się własnoręczny podpis właściciela oraz ewentualnych współwłaścicieli – nawet jeśli przesyłamy skan lub zdjęcie wypowiedzenia.

Spóźnione wypowiedzenie

Co zrobić w sytuacji, gdy zapomnieliśmy złożyć w terminie wypowiedzenia i otrzymaliśmy pismo do swojego „starego” ubezpieczyciela, informujące to tym, że polisa została zgodnie z ustawą przedłużona o 12 miesięcy? Przede wszystkim pamiętaj, że nie musisz z góry opłacać wymaganej przez ubezpieczyciela kwoty. Automatycznie wznowiona polisa może być bowiem wypowiedziana w każdym momencie jej trwania. Musisz jednak przedstawić ubezpieczycielowi dokumentu potwierdzający zakupioną polisę w innym towarzystwie. Oznacza to, że „podwójnie” zapłacisz jedynie za okres do momentu złożenia wypowiedzenia w „starym” TU – składka zostanie bowiem stosownie przekalkulowana.