Rynek usług finansowych musi być bardziej konkurencyjny. Potrzebne więc jest ustawowe wzmocnienie niebankowych usługodawców płatniczych. Tak by dla klientów było taniej i lepiej – tłumaczy resort finansów.
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Jest właśnie konsultowany. Najpóźniej we wrześniu ma trafić do rozpatrzenia przez rząd. A wejść w życie już 13 stycznia 2018 r. Wszystko dlatego, że polski akt prawny ma być wdrożeniem unijnej dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive 2). Eksperci są jednomyślni: to największa rewolucja na rynku usług płatniczych od co najmniej dekady.
PIS dla konsumentów