Uczestnicy programu Czyste Powietrze, którzy otrzymali już wsparcie na instalacje fotowoltaiczne, będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki na zakup kolejnego wyposażenia z programu Mój Prąd. Takie zapewnienia przedstawił Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Dofinansowanie do fotowoltaiki. Jakie urządzenia?

Od 20 października, beneficjenci innych programów związanych z dofinansowaniem fotowoltaiki, nie tylko tych realizowanych przez Narodowy Fundusz, będą mogli skorzystać z programu "Mój Prąd". Chodzi o osoby, które już otrzymały dotacje na panele fotowoltaiczne z innych źródeł publicznych, np. z programu Czyste Powietrze lub programów gminnych.

W ramach programu "Mój Prąd" można uzyskać wsparcie nie tylko na instalacje fotowoltaiczne, ale również na dodatkowe urządzenia,

Dofinansowanie możliwe jest na :

  • pompy ciepła
  • magazyny energii,
  • kolektory słoneczne,
  • magazyny ciepła,
  • oraz systemy zarządzania energią.

Dofinansowanie do fotowolatiki. Jaka jest kwota?

Zasada jest taka, że im szersza jest inwestycja, tym większe dofinansowanie można uzyskać z NFOŚiGW. Maksymalnie może to wynieść 58 tys. zł.

Dotacja na magazyn energii może wynieść do 16 tys. zł, na magazyn ciepła - do 5 tys. zł, na pompę ciepła - do 28,5 tys. zł (w zależności od jej rodzaju), na system zarządzania energią (EMS lub HEMS) - do 3 tys. zł, a na kolektory słoneczne - do 3,5 tys. zł.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

NFOŚiGW wyjaśnił, że osoby, które już otrzymały dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej ze środków publicznych, np. z programów "Mój Prąd", "Czyste Powietrze" lub programów organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, będą mogły za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW złożyć wniosek o dodatkowe urządzenia w ramach "Mojego Prądu".

Jak skorzystać z dotacji na pompy ciepła czy magazyny energii?

Aby skorzystać z dotacji na pompy ciepła czy magazyny energii, trzeba być rozliczanym lub przejść na obowiązujący od kwietnia ubiegłego roku wartościowy system rozliczeń prosumentów, czyli tzw. net-billing.

Prosumenci, których mikroinstalacja fotowoltaiczna została zgłoszona do przyłączenia do 31 marca 2022 r., czyli w systemie net-metering, a następnie zmienili system rozliczania na net-billing, mogą ubiegać się, oprócz dotacji na urządzenia dodatkowe, również o wsparcie finansowe na mikroinstalację fotowoltaiczną (do 3 tys. zł).