Strategia PGE jest naturalnym dopełnieniem rządowej koncepcji transformacji energetycznej, opierającej się na wydzieleniu aktywów węglowych i stworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzięki niej nie tylko energia elektryczna będzie tańsza, ale polska gospodarka skorzysta na setkach miliardów inwestycji finansowanych z napływającego kapitału.

NABE, do której trafią polskie elektrownie węglowe, ma zapewnić bezpieczeństwa energetyczne kraju, obecnie i w najbliższej przyszłości. Jest to zgodne z rządową „Polityką energetyczną dla Polski do 2040 r.”, która opiera się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrza.

Przeniesienie aktywów węglowych umożliwi w długiej perspektywie budowę przez grupy energetyczne nowego potencjału polskiego sektora energii, opartego na realizacji strategicznych inwestycji, w ramach zielonej transformacji.

Inwestycje PGE

Analogiczne założenia jak w „Polityce energetycznej dla Polski do 2040 r.” ma zaktualizowana strategia PGE.

Bliski termin powołania NABE oznacza dla grupy wyzwanie związane ze stworzeniem nowoczesnego potencjału wytwórczego niskoemisyjnej energii oraz przyspieszenie transformacji energetycznej. Jednocześnie jednak pozwoli PGE uwolnić potencjał inwestycyjny niezbędny dla zielonej transformacji, co ma istotne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz powstrzymania wzrostu cen energii w kraju w średnim i długim okresie.

Polska Grupa Energetyczna, w ramach realizowanego procesu tworzenia NABE, jako pierwsza z polskich grup energetycznych przedstawiła ambitną ścieżkę rozwoju już bez wydzielonych do NABE aktywów węglowych.

Podstawowym celem, jaki przyświeca nowej strategii PGE, jest przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne i zapewnienie czystej oraz taniej energii. Jeszcze w tej dekadzie koncern chce wydać na „zielone” inwestycje 125 miliardów złotych. Pieniądze będą przeznaczona przede wszystkim na budowę nowych źródeł energii – projekt budowy elektrowni jądrowej, morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 7 GW, lądowych farm wiatrowych o mocy 1,5 GW oraz farm fotowoltaicznych o mocy 3 GW. Istotna cześć budżetu inwestycyjnego zostanie przeznaczona na modernizację sieci dystrybucyjnych oraz dekarbonizację ciepłownictwa.

– Energetyka węglowa skupiona w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego przez najbliższe 20-30 lat będzie podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednocześnie polska gospodarka aby być konkurencyjna potrzebuje czystej, bezpiecznej i taniej energii. Aktualizacja strategii PGE była konieczna żeby zrealizować te potrzeby – komentuje Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej. – Wojna na Ukrainie i sytuacja gospodarcza w Europie wpłynęła na przyspieszenie prac nad tą strategią. Celem jest również to aby polska energetyka pozostała w polskich rękach – podkreśla.

Stabilny system

W przyszłym modelu za stabilność i elastyczność systemu ma odpowiadać elektrownia jądrowa oraz elektrownie oparte na paliwie gazowym, które przed 2040 r. miałoby być też zastępowane paliwami zielonymi: m.in. biometanem, amoniakiem czy wreszcie wodorem. Łącznie ten stabilny fundament systemu miałby odpowiadać za 5 GW mocy, a wraz ze wspomnianymi odnawialnymi źródłami energii PGE dysponowałoby 17 GW mocy.

Nie oznacza to jednak, że OZE będą w tym systemie źródłem niestabilnym, zależnym wyłącznie od pogody. Stabilność zielonych źródeł ma zapewniać infrastruktura składająca się z wielkoskalowych magazynów energii. W perspektywie nieco ponad dekady – do 2035 r. – PGE chce rozbudować obecny potencjał elektrowni szczytowo-pompowych oraz magazynów bateryjnych, które zapewniłyby systemowi elektroenergetycznemu 3,7 GW mocy. W tym samym czasie uruchomione zostaną elektrolizery o mocy 300 MW.

Zielona transformacja PGE kryje również ideę „zero niewykorzystanej energii”. Grupa chciałaby wykorzystać konwersję energii elektrycznej powstającej w OZE na paliwa alternatywne, które z kolei wsparłyby transformację energetyczną takich sektorów jak przemysł czy transport. Na przykład morskie farmy wiatrowe o mocy 7 GW mogłyby dostarczać 26 TWh energii, co pozwoliłoby zaspokoić potrzeby 11 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

fot. materiały prasowe

Transformacja w stronę zeroemisyjnych, odnawialnych źródeł energii i energetyka jądrowa mają przynieść kluczową, 95-procentową redukcję emisji PGE. Z olbrzymim potencjałem wiąże się również technologia przechwytywania emitowanego dwutlenku węgla – rozwiązanie szybko zyskujące uwagę i popularność na całym świecie, uważane za przyszłość energetyki, które PGE chciałoby wdrożyć w swoich strukturach. Uzupełnieniem będzie program kompensacji emisji, m.in. poprzez nasadzenia drzew, oraz plan 50-procentowej redukcji zużycia wody w konwencjonalnych jednostkach należących do firmy. Podejmowane będą również inne działania.

Szeroko rozumiane idee ESG stanowią rdzeń strategii PGE. Plany obejmują współuczestnictwo w nich pracowników, branży energetycznej, partnerów biznesowych czy mieszkańców z regionów działania koncernu. Kluczowym rezultatem tych działań, dla wszystkich interesariuszy, będzie w 100 procentach czysta, zielona energia.

Warto podkreślić, że rosnący udział takiej energii w miksie energetycznym kraju będzie miał duże znaczenie dla napływu inwestycji do Polski. NABE również będzie szło w tę stronę, co ma istotne znaczenie dla przyszłości oraz wykorzystania potencjału zarówno Śląska, jak i całej gospodarki.

– Polska gospodarka, aby pozostać konkurencyjną, potrzebuje czystej, bezpiecznej, zielonej i taniej energii – nie pozostawia wątpliwości prezes Dąbrowski.

JPO

Partner

fot. materiały prasowe