"Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd JSW podjął uchwałę o odstąpieniu od wypłaty deputatu węglowego dla emerytów i rencistów począwszy od 2016 roku oraz o rozwiązaniu rezerw utworzonych na ten cel w łącznej wysokości 1,95 mld zł. Równocześnie zarząd podjął uchwałę o utworzeniu rezerw w tej samej wysokości z tytułu potencjalnych sporów sądowych związanych z wypłatą tego świadczenia" - napisano.

"Spółka szacuje, że pozytywny wpływ na przepływy pieniężne w skali roku wynosi około 70 mln zł, co oznacza, że kwota ta pozostanie do dyspozycji spółki" - dodano.

W środę zarząd JSW zawarł z reprezentatywnymi związkami zawodowymi porozumienie w sprawie ograniczenia części świadczeń pracowniczych. JSW szacuje pozytywny wpływ tegorocznych porozumień ze związkami na koszty pracy w latach 2016-18 na ok. 2 mld zł.

JSW podała, że zgodnie z porozumieniem pracownicy JSW otrzymają należną część 14-tej pensji za 2014 rok do końca tego tygodnia oraz drugą część deputatu węglowego – do końca października 2015 roku. Nagroda Barbórkowa za rok 2015 zostanie wypłacona w dwóch równych ratach - do 4 grudnia 2015 r. i do 1 marca 2016 roku.

Wcześniej zarząd podawał, że wypłata nagród barbórkowych oznacza wydatek na poziomie zbliżonym do miesięcznych wynagrodzeń (ok. 100 mln zł netto), druga transza czternastki to ok. 80 mln zł netto, a druga rata deputatu pracowniczego - ok. 40 mln zł netto. Realizacja tych zobowiązań wynika z wcześniejszych ustaleń ze stroną społeczną.

Porozumienie zostało zawarte na okres trzech lat. Zgodnie ze środowym porozumieniem począwszy od 2016 roku zostaje wstrzymana m.in. wypłata 14-tki i deputatu węglowego, natomiast do tzw. Nagrody Barbórkowej nie są uprawnieni pracownicy administracji oraz ci, z którymi w okresie obrachunkowym pracodawca rozwiązał umowę o pracę.

W poniedziałek p.o. prezesa JSW Józef Myrczek informował pracowników, że spółka jest w bardzo trudnej sytuacji. Priorytetem jest zachowanie miejsc pracy i ratowanie jej przed potencjalną upadłością, ale konieczne są wyrzeczenia po stronie załogi. (PAP)