Zarząd JSW chce czasowo ograniczyć świadczenia pracownicze

"Prezes Józef Myrczek wystąpił w radiowęźle z wystąpieniem do załogi. Poinformował, że spółka jest w bardzo trudnej sytuacji i konieczne są wyrzeczenia po stronie załogi na okres trzech lat. Spółka została postawiona w bardzo trudnym położeniu w związku z tym, że ING zażądał wcześniejszego wykupu obligacji. Jest też zagrożenie, że pozostałe banki zrobią to samo. To był apel o rozsądek" - powiedziała PAP Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik JSW.

Poinformowała, że zarząd spółki prowadził w poniedziałek rozmowy ze związkami zawodowymi, zaplanowano też kolejne spotkania w tej sprawie.

W piśmie do związków zawodowych, którego treść opublikował w poniedziałek "Dziennik Zachodni", zarząd JSW pisze o trudnej sytuacji makroekonomicznej i związanych z nią niskich cenach węgla, które od kilku lat negatywnie wpływają na kondycję spółki.

Autorzy pisma wskazują na żądanie wcześniejszego wykupu obligacji, które 4 września skierował do spółki ING Bank Śląski.

"Równocześnie z żądaniem wykupu i przedłożenia planu restrukturyzacji banki zaczęły ograniczać spółce i spółkom zależnych dostęp do linii kredytowych (...)" - czytamy.

Zarząd uważa, że ograniczenie świadczeń pracowniczych pozwoli spółce przetrwać w najbliższych latach, "przy spodziewanym utrzymaniu niskich cen węgla w 2016 i 2017 roku".

Obniżenie świadczeń ma też, w ocenie zarządców JSW, przekonać obligatariuszy do nieskładania żądań wcześniejszego wykupu instrumentów finansowych. Takie żądanie "doprowadziłoby spółkę do upadłości" - napisano w gazecie.

JSW umową programu emisji obligacji z lipca 2014 r. została zobowiązana do dokonania emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych do 30 lipca 2015 r. Nie dokonała jednak emisji ze względu na niekorzystaną sytuację rynkową.

W związku z tym, każdy z obligatariuszy ma prawo żądać wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji. Spółka zwróciła się w końcu lipca do obligatariuszy o wstrzymanie się przez każdego z nich do końca października z wykonaniem przysługującego prawa do żądania.

W poniedziałek, 4 września, JSW podała jednak, że ING zażądał wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln USD. ING wskazał 21 września jako datę wcześniejszego wykupu