Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny. Jednocześnie, jeśli ktoś posiada piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do CEEB, może liczyć na zwrot podatku VAT nazywany dodatkiem do gazu. W związku z wysokimi kosztami ogrzewania wynikającymi z inflacji oraz kryzysu energetycznego dodatki te mają stanowić wsparcie dla najuboższych obywateli. Jak można je uzyskać?

Dodatki do prądu 2023

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Dodatek do prądu – ile otrzymamy pieniędzy?

Dodatek elektryczny: Co zrobić, jeśli nie wiesz, ile prądu zużywasz

Dodatek elektryczny na bojler? Tak, ale pod jednym warunkiem

Dodatek elektryczny sprawia kłopoty. Do gmin wpłynęło niewiele wniosków

Wniosek o dopłatę do energii elektrycznej należy złożyć do 1 lutego 2023.

Dodatki do gazu 2023

Dodatek do gazu lub dodatek gazowy to nic innego zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do CEEB. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do ewidencji do 21 grudnia 2022 r. Co ważne, zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa.

Dodatek do gazu – ile wynosi?

Dodatek do gazu - gdzie złożyć wniosek?

Samorządy będą przyjmować wnioski o dodatki gazowe. Jaka jest procedura i potrzebne dokumenty