Taka zmiana w przepisach ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127 ze zm.) znalazła się w uchwalonej przez Sejm ustawie z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Umożliwia ona gospodarstwom domowym, których źródło ogrzewania jest zasilane prądem, uzyskanie dodatku elektrycznego. To świadczenie wynosi 1000 zł lub 1500 zł, jeśli zużycie prądu w domu lub mieszkaniu przekroczyło w 2021 r. 5 MWh.
Początkowo uchwalona przez Sejm zmiana w art. 31 ustawy z 7 października br. wskazywała, że w celu uzyskania dodatku w wyższej kwocie trzeba dołączyć do wniosku rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym w celu ustalenia, ile wyniosło zużycie energii elektrycznej. Natomiast Senat wprowadził do tego przepisu poprawkę, która została zaakceptowana przez posłów. W efekcie ostatecznie uchwalone brzmienie przepisów zakłada, że można dołączyć rozliczenie lub zaświadczenie wydane przez dostawcę energii elektrycznej, potwierdzające, że zużycie prądu przekroczyło 5 MWh. Przedsiębiorstwo będzie zaś miało 10 dni roboczych na wydanie takiego dokumentu. Dzięki temu zostanie rozwiązany problem, o którym pisaliśmy w tekście „Do gmin wpłynęło niewiele wniosków o dodatek elektryczny” (DGP nr 237/22). Okazało się bowiem, że zakłady energetyczne nie chciały wystawiać zaświadczeń osobom, które miały trudności z wyliczeniem zużycia prądu na podstawie faktur. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów nie będą mogły już odmówić.