Już od 1 grudnia odbiorcy ogrzewający dom przy pomocy energii elektrycznej będą mogli składać wnioski o dodatek do prądu. Jego wysokość może sięgnąć nawet 1500 złotych. Czy skorzystają z niego także użytkownicy bojlerów elektrycznych, czyli popularnych term?

Dodatek elektryczny – podstawą deklaracje do CEEB

Zgodnie z ustawą z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, dodatek elektryczny w postaci wsparcia finansowego przysługuje odbiorcy w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jakie urządzenia dają prawo do dodatku elektrycznego?

Dodatek do prądu mogą otrzymać osoby, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem przy pomocy takich urządzeń jak pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery elektryczne.

Źródła ogrzewania - ponad 9 mln deklaracji w CEEB

Co ważne źródło to, musi być zgłoszone do CEEB nie później niż do 11 sierpnia 2022 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy. Chodzi tu o kwestię np. nowych domów. Większość Polaków zgłaszało do centralnej ewidencji emisyjności budynków kotły gazowe czy węglowe. A ile było źródeł elektrycznych? Okazuje się, że wcale nie tak mało. Do dnia 25 listopada Polacy złożyli ponad 9,1 mln deklaracji CEEB. Wskazali tam ponad 13,5 milionów źródeł ciepła w ich domach. Prawie 12 procent z tej liczby stanowiły bojlery elektryczne i ogrzewanie elektryczne.

Dodatek elektryczny – a bojler. Czy otrzymamy pieniądze?

Wiele osób zastanawiało się, czy mają prawo do dodatku elektrycznego, w przypadku, kiedy ogrzewają mieszkanie za pomocą bojlera. Należy pamiętać, że ogrzewanie elektryczne może być realizowane na wiele sposobów np. poprzez pompy ciepła, maty grzewcze, piece akumulacyjne, promienniki podczerwieni itp. Kluczowa będzie w tym przypadku odpowiedź na pytanie, czy jest to nasze główne źródło ogrzewania.

Jak poinformowało nas Ministerstwo Klimatu i Środowiska w przypadku bojlerów elektrycznych, technicznie istnieje możliwość ich wykorzystania w celu ogrzewania pomieszczeń - W zdecydowanej większości przypadków służą one jednak jedynie do ogrzewania wody użytkowej (C.W.U) wobec czego w takich przypadkach nie mogą one stanowić głównego źródła ogrzewania, a co za tym idzie korzystanie z nich nie uprawnia do uzyskania dodatku elektrycznego – zauważa MKiŚ.

WAŻNE: Wnioskodawca składając wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego oświadcza pod groźbą odpowiedzialności karnej, że wskazane przez niego we wniosku dane (w tym deklaracja głównego źródła ogrzewania), są zgodne z prawdą.
WAŻNE: Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę innych dodatków, czyli dodatku węglowego, do innych źródeł ciepłą czy gazowego.

Dlatego zanim złożymy wniosek do gminy o dodatek elektryczny na bojler należy sprawdzić, czy w deklaracji CEEB wpisaliśmy to źródło ogrzewania jako główne. Jeśli nie, taki dodatek nam się nie należy.

Dodatek elektryczny – ile otrzymamy pieniędzy?

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh, odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości 1500 zł. O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania.

Źródło: MKiŚ, CEEB, własne