Wprowadzenie nowego dodatku przewiduje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, który został przyjęty przez rząd. To jednorazowe świadczenie będzie wynosić 1 tys. zł, a w przypadku rocznego zużycia prądu powyżej 5 MWh zostanie podwyższone do kwoty 1,5 tys. zł. Podstawowym warunkiem jego otrzymania ma być wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła zasilania prądem (np. pompy ciepła) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. O przyznanie dodatku elektrycznego będzie można ubiegać się w gminie, tak jak jest to w przypadku innych świadczeń, które już weszły w życie. Należy do nich dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł oraz dodatek dla gospodarstw domowych, które do ogrzewania używają skroplonego gazu LPG, oleju opałowego, drewna, pelletu lub innego rodzaju biomasy (w zależności od surowca jest to od 500 do 3 tys. zł).
Projekt zakłada też zablokowanie w przyszłym roku wzrostu cen energii elektrycznej. Jej gwarantowana cena – na poziomie z 2022 r. – będzie obowiązywać do 2 tys. kWh dla wszystkich gospodarstw domowych. Za każdą kilowatogodzinę powyżej tego limitu będzie trzeba płacić według stawek obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa w 2023 r. Rząd postanowił, że wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – będzie obowiązywał dla gospodarstw domowych, których członkami są osoby niepełnosprawne. Dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz dla rolników limit wyniesie 3 tys. kWh.