Dokument daje gwarancję braku zwolnień grupowych. Zapowiedziano również, że wynagrodzenia po połączeniu będą uwzględniać zmieniającą się siłę nabywczą.
Porozumienie podpisano między NSZZ „Solidarność” a prezesami wszystkich trzech mających się połączyć spółek – PKN Orlen, PGNiG oraz Lotosu. To kolejny etap mający przybliżyć podmioty do przeprowadzanej w przyszłym roku operacji.