Zawarte wczoraj porozumienie chroniące zatrudnienie w Orlenie i Lotosie po planowanym połączeniu ma zapewnić bezproblemową realizację tej operacji

Dokument daje gwarancję braku zwolnień grupowych. Zapowiedziano również, że wynagrodzenia po połączeniu będą uwzględniać zmieniającą się siłę nabywczą.
Porozumienie podpisano między NSZZ „Solidarność” a prezesami wszystkich trzech mających się połączyć spółek – PKN Orlen, PGNiG oraz Lotosu. To kolejny etap mający przybliżyć podmioty do przeprowadzanej w przyszłym roku operacji.
Dyskusje nad porozumieniem odbywały się nie tylko w ramach poszczególnych firm, lecz także na szczeblu centralnym. Sygnatariuszem finalnego porozumienia byli również wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
Dotychczas nieoficjalnie wiele mówiło się o tym, że gdańscy pracownicy Lotosu boją się utraty miejsc pracy z powodu przeniesienia centrali firmy po połączeniu.
Związkowcy zapowiedzieli, że będą chcieli dalej rozmawiać na temat warunków pracy. – To porozumienie jest pierwszym krokiem. Nie zaczynamy świętowania, uznajemy to za pierwszy krok negocjacji. Dużo trudności przed nami. Będziemy chcieli uczestniczyć w dialogu aż do zakończenia procesu fuzji – wskazywał Mirosław Miara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Solidarności.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewniał, że w dalszej kolejności spółka chce osiągnąć kompromis również z innymi zrzeszeniami reprezentującymi pracowników. Dzisiejsze porozumienie ma dać impuls do wypracowania gwarancji warunków pracy wspólnie ze wszystkimi organizacjami. – Nie rozmawiamy wyłącznie z Solidarnością, prowadzimy dialog również z innymi związkami – mówił.
W listopadzie przełożono na 14 stycznia termin przedstawienia inwestorów, którzy przejmą część dotychczasowych aktywów Lotosu. Formalne zakończenie operacji przewidywane jest do połowy 2022 r. W dalszej kolejności planowane jest połączenie z PGNiG. Jak przyznawał niedawno wiceprezes ds. finansowych gazowej spółki Przemysław Wacławski, decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację z PKN Orlen powinna zapaść w I kw. 2022 r.
Jak podkreśla Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa w Noble Securities, porozumienie ze związkowcami może być kolejnym krokiem do przekonania rynku, że pomimo opóźnień fuzja zakończy się sukcesem.
– Porozumienie społeczne to ważny element, bo strategiczne cele zdecydowanie łatwiej realizować za zgodą związków. Ich ewentualny opór zwiększałby ryzyko niepowodzeń i braku zakładanych korzyści z operacji. Kluczowe będzie jednak ogłoszenie inwestora, który przejmie część udziałów w Lotosie – przyznaje Sobiesław Kozłowski. Jak dodaje, uwzględnienie strony społecznej wpisuje się w działania na rzecz ESG, co obecnie w sektorze paliwowym staje się szczególnie istotne.
Kluczowym elementem może być zapis dotyczący płac. – Wraz z rosnącą inflacją oczekiwania pracowników są zauważalnie większe. Lepiej rozwiązywać ten kłopot w sposób systemowy niż punktowymi, doraźnymi działaniami – zauważa analityk.
Jednakże wiele zależy od ostatecznego kształtu porozumienia. – Przy takich umowach dobrze jest szanować stronę społeczną przy jednoczesnym zadbaniu o interesy firmy, czyli np. odpowiednią rotację personelu, niezbędną choćby za sprawą trwającej transformacji energetycznej – argumentuje Sobiesław Kozłowski. ©℗