Pierwszym etapem związanym z wdrożeniem smart meteringu jest instalacja nowoczesnych liczników u klientów indywidualnych wraz całym systemem umożliwiającym zdalny odczyt danych. - Rozpoczynamy program instalacji liczników zdalnego odczytu. Koncepcja smart grid opiera się na konieczności bardziej efektywnego wykorzystania energii z korzyścią dla konsumentów. Klienci nie potrzebują tylko energii elektrycznej. Potrzebują energii dobrej jakości - informuje Robert Stelmaszczyk, prezes Zarządu RWE Stoen Operator.

Wartość inwestycji w smart metering RWE w latach 2014-2015 to ponad 65 mln złotych (w 2014 roku - 22 mln złotych). Jednocześnie wdrożenie systemu AMI (Advanced Metering Infrastructure) w Warszawie w latach 2014-2019 to inwestycja o łącznej wartości 424,2 mln złotych.

Kilkaset liczników smart zostało pilotażowo zainstalowanych również w budynkach przy Pasażu Wiecha w centrum Warszawy.

Inteligentne liczniki umożliwiają dwustronną komunikację w systemie elektroenergetycznym. Dla klienta podstawowe korzyści z ich zastosowania to rozliczanie na podstawie rzeczywistego zużycia energii - czyli brak prognoz w oparciu o które dziś wystawiane są rachunki. Dla dostaw wdrożenie smart meteringu będzie oznaczać monitorowanie jakości energii elektrycznej oraz szybkie lokalizowane awarii. Dane z tych systemów mają poprawić jakość energii elektrycznej dostarczanej klientom w Warszawie.

RWE jest jednak przygotowane na wariant, w którym koncepcja sieci inteligentnych upadnie. - Chcemy aby odbiorcy nadążyli za tymi zmianami. Potrzebny jest czas i edukacja. Plany w przyszłości zależą od reakcji klientów i wykorzystania nowych możliwości prezes spółki obrotu energią elektryczną - podkreśla Stelmaszczyk. Prezes RWE Stoen Operator uważa również, że dzięki wdrożeniu smart meteringu a następnie inteligentnych sieci energetycznych będzie możliwy rozwój rynku prosumenckiego w Polsce. 

Jak informował już wcześniej warszawski operator energii wdrożenie Systemu AMI rozpocznie się w latach 2014-2015 od Pragi Południe. Skala wdrożenia będzie wynosić od 50 000 do 100 000 liczników. W przeważającej części liczniki takie będą instalowane na osiedlach budynków wielolokalowych, w których liczniki umiejscowione są na zewnątrz.