Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Chevron Polska Energy Resources podpisały umowę o współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków w południowo-wschodniej Polsce, poinformowała rzecznik spółki Dorota Gajewska.

"Tak jak przewidziano w memorandum podpisanym w grudniu 2013 roku, umowa podpisana dzisiaj pozwoli na rozpoczęcie pierwszej fazy współpracy między obiema spółkami przy poszukiwaniach gazu z łupków. W ramach umowy spółki mają dokonać wspólnej oceny zasobów gazu łupkowego na czterech koncesjach poszukiwawczych w południowo-wschodniej Polsce, dwóch koncesjach PGNiG (Tomaszów Lubelski i Wiszniów-Tarnoszyn) oraz dwóch należących do spółki Chevron (Zwierzyniec i Grabowiec)" - powiedziała Gajewska, cytowana w komunikacie.

Dokładny zakres i harmonogram prac poszukiwawczych ustali komitet techniczny (tzw. joint technical comittee), w skład którego wejdą przedstawiciele obu spółek. Wśród planowanych działań jest między innymi odwiercenie odwiertu poszukiwawczego. W przypadku rozpoczęcia kolejnego etapu wspólnych działań, strony przystąpią do dalszych poszukiwań w rejonie koncesji objętych współpracą. PGNiG oraz Chevron planują na wszystkich etapach tej współpracy wspólnie prowadzić poszukiwania i ustalać zakres i sposób finansowania prac.

"Umowa ze spółką Chevron jest częścią zapowiadanej przez PGNiG polityki otwartości wobec innych firm poszukujących złóż gazu ziemnego z łupków w Polsce. Współpraca umożliwi obydwu stronom obniżenie kosztów, rozłożenie ryzyka oraz przyspieszenie prac poszukiwawczych, a co za tym idzie, procesu szacowania potencjalnych zasobów gazu łupkowego w Polsce" - czytamy dalej.

Reklama

"Nawiązanie współpracy ze spółką Chevron pozwoli nam skorzystać z jej bogatego doświadczenia w poszukiwaniu gazu z łupków. Liczymy, że partnerska współpraca będzie korzystna dla obu stron, pozwoli zoptymalizować koszty prac i wpłynie pozytywnie na ich efektywność" - powiedział prezes PGNiG Mariusz Zawisza. "Zgodnie z tym, co wyraziliśmy w memorandum podpisanym w grudniu, Chevron Polska z wielką przyjemnością będzie współpracował z PGNiG przy bezpiecznych i efektywnych poszukiwaniach zasobów energetycznych" - dodał country manager Chevron Polska Energy Resources John Claussen.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.