Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podjął decyzję o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia kwoty 885.000.000 zł z zysku bilansowego za 2013 rok na wypłatę dywidendy. Oznacza to wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,15 zł, poinformowała spółka.

"Zarząd PGNiG ponadto zaproponował, aby: na dzień dywidendy ustanowić 14 sierpnia 2014 roku, na dzień wypłaty dywidendy ustanowić 4 września 2014 roku" – podano także. W całym 2013 r. spółka miała 1.918 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2.240 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 32.120 mln zł w porównaniu z 28.730 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2013 r. wyniósł 1.688 mln zł wobec 1.910 mln zł zysku rok wcześniej. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.