Koncern Chevron jest zadowolony z przyjętego niedawno przez rząd projektu ustawy o gazie łupkowym, choć zwraca uwagę, że nowe przepisy dotyczą w większości fazy wydobycia, poinformował country managerem Chevron Polska Energy Resources John Claussen w wywiadzie dla BiznesAlert.pl. Tymczasem, według niego, w obecnej fazie wierceń poszukiwawczych, największe korzyści inwestorom przyniosłoby usprawnienie dotychczas istniejących przepisów i procedur.

"Projekt nowej ustawy zawiera bardzo wiele elementów, które odnoszą się raczej do fazy wydobycia, niż do obecnej fazy poszukiwań, z niektórymi ważnymi wyjątkami np. zaproponowana jedna koncesja na poszukiwania i wydobycie, co jest międzynarodowym standardem. W obecnej fazie wierceń poszukiwawczych, największe korzyści inwestorom przyniosłoby usprawnienie dotychczas istniejących przepisów i procedur administracyjno-prawnych. Doceniamy wsparcie Ministerstwa Środowiska w tym zakresie" - powiedział Claussen w wywiadzie dla BiznesAlert.pl.

Podkreślił, że Chevron popiera starania polskiego rządu, których celem jest stworzenie skutecznych regulacji prawnych i przepisów. "Przykładem pozytywnej zmiany było przyjęte w lipcu ubiegłego roku rozporządzenie Rady Ministrów, które potwierdziło, że wiercenia poszukiwawcze do głębokości 5000 m mogą być wykonywane bez szkody dla środowiska naturalnego" - wskazał country manager.

Od fazy poszukiwań aż po pełne wykorzystanie zasobów energii z łupków, dla firm-operatorów najważniejsze jest uzyskanie na czas pozwoleń na prowadzenie prac wiertniczych, podkreślił.

Claussen przypomniał też, że Chevron rozpoczął poszukiwania na terenie Europy właśnie w Polsce, gdzie wykonał cztery odwierty poszukiwawcze i obecnie ocenia ich rezultaty. Centrala koncernu na Europę Środkową i Wschodnią (Onshore Europe) jest zlokalizowana w Warszawie.

Country manager Chevrona zwrócił również uwagę na sondaż, według którego ponad 70% Polaków popiera poszukiwania gazu ziemnego z łupków. Doświadczenia firmy również potwierdzają, że większość społeczności i mieszkańców jest pozytywnie nastawiona do działań operatorów.

"Wszędzie tam, gdzie działamy, prowadzimy otwarty dialog z mieszkańcami, odpowiadając na ich pytania i obawy. Współpracujemy z lokalnymi społecznościami, a one okazują nam zainteresowanie i poparcie. Rozumiemy obawy opinii publicznej, dyskutujemy z mieszkańcami, o tym jak bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzone są przez Chevron prace poszukiwawcze. Ministerstwo Środowiska potwierdziło niedawno, że wywiercenie ponad 50 otworów poszukiwawczych w Polsce, nie miało żadnego negatywnego wpływu na środowisko" - skonkludował Claussen.

Na początku marca rząd przyjął projekt ustawy, regulującej poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego, który przewiduje, iż łączne obciążenie przychodów z wydobycia będzie wynosiło 40% po 2020 r. Rząd proponuje obecnie trzy koncesje zastąpić jedną, uprawniającą do poszukiwania, wydobycia i sprzedaży gazu łupkowego.

Według stanu na 1 marca 2014 r., w Polsce obowiązują 92 koncesje na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, w tym gazu z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 34 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Do 3 marca 2014 r. koncesjonariusze wykonali 57 otworów rozpoznawczych, podało Ministerstwo Środowiska na swojej stronie internetowej.