Do wczoraj firmy handlujące w Polsce gazem musiały złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki raporty dotyczące wypełnienia tzw. obliga gazowego, czyli obowiązku wprowadzania na rynek przynajmniej części tego paliwa za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. W 2013 r. miało to być co najmniej 30 proc. sprzedaży.
– Teraz przystępujemy do badania i weryfikacji tej dokumentacji i kontroli realizacji obliga – mówi Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy urzędu. – W ciągu kilku tygodni prezes URE zdecyduje o wszczęciu ewentualnych postępowań o ukaranie podmiotów, które obliga nie wypełniły – dodaje.
Kary mogłyby być w tej sytuacji nałożone nawet za kilka miesięcy, a być może dopiero w przyszłym roku. Nie jest też powiedziane, że każda firma, która nie wypełniła obliga, będzie ukarana. W pierwszej wersji ustawy zapisano wprawdzie, że jeśli przedsiębiorstwo nie wypełniło obliga, prezes „nakłada karę”. To zmieniło się w wyniku nowelizacji przepisów. – Ustawodawca przewidział teraz możliwość odstąpienia prezesa URE od ewentualnego nałożenia kary, gdy stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek – wyjaśnia rzeczniczka URE.