Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki (MG) przyjęło Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ), który określa zakres i strukturę organizacji działań niezbędnych do wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce. Dokument trafi teraz do uzgodnień międzyresortowych, a ostatnim etapem prac nad PPEJ będzie przyjęcie przez Radę Ministrów, podał resort gospodarki w komunikacie.

"PPEJ został poddany kompleksowym konsultacjom społecznym, w których wzięło udział ponad 100 podmiotów, oraz transgranicznym, w których uczestniczyło siedem krajów. Formalnie proces ten został zakończony podpisaniem Protokołu z konsultacji z Austrią w maju 2013 r." - czytamy w komunikacie.

Efektywność i prawidłowość prac nad realizacją PPEJ potwierdzili także eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. MAEA dobrze oceniła całość przygotowań do wdrożenia PPEJ, podano również.

Reklama

W prezentacji MG czytamy m.in., że główne obszary PPEJ obejmują cele wdrożenia energetyki jądrowej, uzasadnienie ekonomiczne, finansowanie, organizację prac, potencjalne lokalizacje elektrowni i zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Główne zmiany PPEJ w stosunku do pierwotnej wersji z 2010 roku dotyczyły aktualizacji Prognozy oddziaływania na środowisko (w wyniku konsultacji społecznych), nowych analiz ekonomicznych, uwzględnienia wniosków z wypadku w Fukushimie i uwzględnienia dokonanych zmian w prawie.

W prezentacji podano także, że PGE przewiduje uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej na przełomie 2024 i 2025 r. Do końca 2016 roku oczekiwane jest zakończenie przetargu na wybór technologii i pozyskanie finansowania.