Przygotowania rządu do wdrożenia Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) należy ocenić pozytywnie, jednak konieczne jest wzmacnianie ram prawnych dla sektora, uważa Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), która opublikowała raport przeprowadzonej w marcu misji INIR.

"Raport MAE, który pozytywnie ocenia realizację działań podejmowanych przez polski rząd jest wynikiem Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR). Eksperci wskazali jednak na konieczność wzmacniania ram prawnych dla sektora. Ponadto podkreślili potrzebę przyjęcia przez rząd zaktualizowanego Programu Rozwoju Energetyki Jądrowej oraz opracowania zintegrowanego planu rozwoju zasobów ludzkich" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Gospodarki.

Analizie poddano 19 obszarów PPEJ, w tym m.in. ramy prawne polityki krajowej i zarządzania wdrożeniem PPEJ, bezpieczeństwo fizyczne i systemy zabezpieczeń, regulacje obejmujące bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem jonizującym, rozwój zasobów ludzkich i zaplecza naukowo-badawczego, zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw.

Reklama

Pierwsza wersja PPEJ została przygotowana w 2010 r., obecnie trwają pracę nad jego aktualizacją. Branża liczy, że zostanie ona przyjęta do końca tego roku.

Rząd liczy na powstanie dwóch bloków po 3000 MW (program prowadzi Polska Grupa Energetyczna), przy czym pierwszy z nich zostanie uruchomiony zapewne najwcześniej w 2023-2024 r.