Tegoroczne plany Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przewidują wykonanie 22 otworów poszukiwawczych na złożach konwencjonalnych w kraju i 4 otwory - za granicą (Egipt i Libia), a także 13 otworów w zakresie złóż niekonwencjonalnych, podała spółka.

W projektach konwencjonalnych PGNiG wykonało 7 odwiertów. "Plan na 2013 przewiduje wiercenie 22 otworów w kraju, 4 otworów za granicą (Egipt, Libia)" - informuje spółka.

80 koncesji poszukiwawczych, 220 wydobywczych

Obecnie PGNiG posiada 80 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie wyłącznie złóż konwencjonalnych, 15 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawania złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych oraz 225 koncesji na wydobywanie złóż konwencjonalnych. Za granicą spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Norwegii, Pakistanie, Egipcie i Libii.

W zakresie projektów niekonwencjonalnych plan na 2013 r. przewiduje rozpoczęcie wiercenia 13 otworów, w tym 2 otworów - w II kw. br., podano także w prezentacji.

"Do dziś odwiercono 6 otworów (Wysin-1, Opalino-2, Lubocino-2H, Lubocino-1, Lubycza Kr.-1, Markowola-1) – trwają analizy i testy " - czytamy dalej.

PGNiG poinformowało dziś, że zwiększyło zysk netto o 214% r/r do 1,07 mld zł w I kw. br. dzięki wzrostowi wydobycia i sprzedaży ropy naftowej w wyniku uruchomienia dwóch strategicznych inwestycji - największej w Polsce kopalni ropy i gazu LMG oraz wydobycia z norweskiego złoża Skarv. Ponadto na wzrost zysku wpływ miała zmieniona formuła cenowa w kontrakcie jamalskim, a także wysokie wolumeny dystrybuowanego gazu i sprzedanego ciepła.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.